Genbrugsstationen

Ved du, hvordan du skal pakke dit affald? Småt brændbart affald kan afleveres i klare plastsække. Asbest og eternit skal afleveres i plastsække. Øvrigt affald må ikke pakkes ind.

Alle borgere og virksomheder kan aflevere deres affald på Gladssaxe Kommunens Genbrugsstation. Genbrugsstationen drives sammen med I/S Vestforbrænding. En tilmeldt virksomhed og alle borgere kan frit vælge mellem en af de 24 genbrugsstationer i Vestforbrændings opland.

Her finder du Gladsaxe kommunes genbrugsstation:

Turbinevej 10 2860 Søborg


Åbningstider og særlige lukkedage og lukketider

  • Genbrugsstationen er åben alle ugens dage fra kl. 9.00 - 18.00.
  • Genbrugsstationen er lukket den 24., 25., 26., og 31. december, samt 1. januar.
  • Den 1. maj  og  5. juni (Grundlovsdag) er Genbrugsstationen også lukket

Husk, at affaldet skal være aflæsset, og at du skal være ude af pladsen kl. 18.00

Hvad kan du aflevere på genbrugssationen
På genbrugsstationen kan du aflevere næsten alle typer af affald undtagen:

  • dagrenovation
  • medicinrester
  • kanyler og lignende.

Fraktionskort
Der er foråret 2017 kommer nye skilte på genbrugstationen.

De nye skilte har 11 forskellige farver. Hver farve symboliserer en bestemt affaldstype. For eksempel er skilte til farligt affald røde, skilte til elektronikaffald orange og de lyseblå skilte er til byggematerialer.

Download kortet til udskrivning (pdf)

Vejledning/hjælp
Er der noget, du er i tvivl om på Genbrugsstationen, så spørg pladspersonalet.

Hvis du skal aflevere farligt affald, fyrværkeri, asbest og eternit skal du henvende dig til pladspersonalet. Du skal være opmærksom på at farligt affald skal være emballeret forsvarligt og asbest og eternit skal pakkes tæt og forsvarligt ind i plastik. Indkastet til asbest og eternit er 130 cm x 25 cm.

Du skal være opmærksom på, at du selv har ansvaret for at komme dit affald i containerne på Genbrugsstationen. Det er ikke pladspersonalets opgave at bære/løfte på borgernes og virksomhedernes affald.

Regler på genbrugsstationen

Direkte genbrug
Har du ting, som du mener er for gode til at smide ud som affald, kan du sætte dem i huset til "Direkte Genbrug". Du må ikke selv tage ting ud af bygningen, tingene tilhører nemlig Genbrugslopperne.

Genbrugslopperne
Genbrugslopperne er en sammenslutning af en række lokale foreninger.  Du finder Genbrugslopperne hver lørdag fra kl. 10-13 (dog lukket i skolernes sommerferie og i juleferien) på følgende adresse:

Tranformervej 3, 2830 Søborg

 

Du kan læse mere på Genbrugsloppernes hjemmeside

Genbrug af træ 
På Gladsaxe Kommunes Genbrugsstation indsamler vi rent træ til genanvendelse (indendørs træ, container nr. 50). I øjeblikket er efterspørgslen  på træ mindre end udbuddet og vi kan derfor ikke genanvende alt træet. Størstedelen af træet afsættes til det danske modtageanlæg Novopan, mens en meget lille del bliver brændt.

 

Virksomheder og institutioner
Fra 1. januar 2012 skal alle virksomheder og institutioner, der benytter en genbrugsstationen, være tilmeldt som bruger, før de kan benytte genbrugsstationen.

Din virksomhed kan tilmelde sig på www.tilmelding-genbrugsstationer.dk.

For en række affaldstyper er der fastsat specifikke mængdebegrænsninger. Hvis erhvervet producere mere affald en der må afleveres af de specifikke typer affald, skal der indgås en aftale med en transportør eller et modtageanlæg, læs mere om erhvervsaffald.

De specifikke mængdebegrænsninger er:

  • 200 kg farligt affald om året
  • Elektronikaffald, herunder kviksølvholdige lyskilder, der i art og mængde svarer til det elektronikaffald, der kommer fra private husholdninger
  • 1 m3 jord

Fyrværkeri fra erhverv modtages ikke på Gladsaxe Kommunes genbrugsstation.

Eternit

Onsdag 03. september 2014

Eternit skal også håndteres varsomt, da eternit fra før 1988 også kan indeholde kræftfremkaldende asbest. Aflever du eternit på genbrugsstationen, skal eterniten derfor håndteres, som asbest af hensyn til arbejdsmiljøsikkerheden på pladsen.

Pjece om aflevering af asbest og eternit

Modtagelsen af elektronikaffald på Gladsaxe Genbrugsstation er i øjeblikket ustabil

Mandag 09. april 2018

Modtagelsen af elektronikaffald på Gladsaxe Genbrugsstation er i øjeblikket ustabil. Dette skyldes, at modtageanlægget, som vi hidtil har afleveret elektronikaffald til er gået i betalingsstandsning. Det er Weee systemet (producent ansvar), som er ansvarlig for at anvise affaldet til et modtageanlæg og de er også ansvarlige for afhentning af elektronikaffaldet og opsamlingsmateriel på genbrugsstationen.  Det nye modtageanlæg vi har fået tildelt giver os desværre udfordringer.  Det er udfordringer med at få leveret det opsamlingsmateriel, vi har brug for og udfordringer med at få hentet affaldet. Vi er i forhandlinger med dem om, at få en stabil afhentning og det rette materiel. Indtil der er fundet en fornuftig løsning på opbevaring og afhentningen af elektronikaffaldet på Gladsaxe Genbrugsstation, vil der være tidspunkter/dage, hvor det ikke er muligt at aflevere elektronikaffald på genbrugsstationen.

Læs mere

Træ bliver til spånplader

Træ  (rent, lamineret, lakeret eller malet) som afleveres på genbrugsstationen skal nu afleveres i containeren til træ (nr. 50).

Træet skal bruges til at lave spånplader. Spånplader består nemlig af 75-80% genbrugstræ.

Genbrug af træ i spånplader er fordelagtigt både for miljøet og Genbrugsstationens økonomi, da man sparer udgifter til forbrænding.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald og genbrug

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger Se dine beholder-tilmeldinger Få ændret typen eller mængden af materiel Se og print en tømmekalender Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt affald er i stykker Se dine bestillinger

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger Se dine beholder-tilmeldinger Få ændret typen eller mængden af materiel Se og print en tømmekalender Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt affald er i stykker Se dine bestillinger

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Bestil flishugning

Bestil flishugning

Til- og afmelding email- og sms- service

Til- og afmelding email- og sms- service

Bestil en beholder til glas og papir

Borgere med parcel- eller rækkehus kan bestille en 2-delt beholder til glas og papir. Beholderen bliver leveret inden for 4 uger.

Bestil en beholder til glas og papir

Bestil en beholder til glas og papir

Borgere med parcel- eller rækkehus kan bestille en 2-delt beholder til glas og papir. Beholderen bliver leveret inden for 4 uger.

Bestil en beholder til glas og papir

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Køb en kompostbeholder

Vi sælger HUMUS kompostbeholderen med kommunalt tilskud, da vi ønsker at støtte kompostering. Køb et værdibevis til beholderen her.

Køb en kompostbeholder

Køb en kompostbeholder

Vi sælger HUMUS kompostbeholderen med kommunalt tilskud, da vi ønsker at støtte kompostering. Køb et værdibevis til beholderen her.

Køb en kompostbeholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald
Affald og genbrug