Affaldstyper på Genbrugsstationen

Følgende affaldsfraktioner kan du aflevere på genbrugsstationen: 

 

 • akkumulatorer (bilbatterier)
 • asbest (ikke støvende) - læs folder
 • asfalt
 • aviser, ugeblade, reklamer, telefonbøger, kuverter
 • batterier
 • beton, sten, terrazzo, marmor
 • brændbart affald, småt/under 1 m Husk ingen sorte sække!
 • brændbart affald, stort/over 1 m
 • dæk Maks. 4-5 pr. gang
 • døre & vinduesrammer m. klart glas
 • elektronikaffald
 • eternit (skal behandles som ikke støvende asbest) - læs folder
 • flasker og husholdningsglas
 • fyrværkeri, lovligt. Både affyret og ikke-affyret. Kontakt personalet.
 • gipsplader
 • haveaffald (ingen sække)
 • jord, ler og grus (maks. 1 m3, læs mere om byjord
 • Knallerter (benzintanke og olietanke, skal være tomme)
 • kontorpapir Også mulighed for aflevering af kontorpapir, som behandles fortroligt og efterfølgende makuleres
 • køleskabe og frysere Kun husholdningsstørrelse, ingen industri-køleskabe
 • lysstofrør og lavenergipærer
 • maling, olie- og kemikalieaffald Kontakt personalet.
 • metal, småt/under 1 m
 • metal, stort/over 1 m
 • mursten, tegl, gasbeton
 • mørtel, porcelæn, keramik, spejle
 • pap, karton
 • plastdunke, plastflasker
 • plastfolie
 • PVC, genanvendeligt
 • springmadrasser, fjedermøbler
 • tagpap, mineraluld, PVC til deponi, imprægneret træ Husk ingen sorte sække!
 • trykflasker/gasflasker (ikke sprayflasker)
 • trærødder og stød, maks. 1,5 m
 • tv- og computerskærme
 • tøj og sko Husk ingen sorte sække!

Læs mere om aflevering af plastdunke, plastfolie og metalemballage på genbrugsstationen.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Affald og genbrug

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Se dine affaldsordninger. Se dine beholder-tilmeldinger. Affaldsbeholderen er i stykker. Få ændret typen eller mængden af materiel. Se og print en tømmekalender. Indberet problemer vedr. din affaldsafhentning. Indberet hvis dit materiel til genanvendeligt. Se dine bestillinger.

Få overblik over dit affald og indberet problemer

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Tip kommunen

Har du observeret overfyldninger, henkastet affald, graffiti, eller afbrænding ved en af kommunens offentlige standpladser til glas, papir og batterier - Tip os

Tip kommunen

Bestil flishugning

Bestil flishugning

Til- og afmelding email- og sms- service

Til- og afmelding email- og sms- service

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb tømning udenfor ordinær rute

Det er muligt at købe ekstra afhentning af dit affald uden for ordinær rute. Du køber ydelsen her.

Køb tømning udenfor ordinær rute

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Køb klistermærke til ekstra sæk

Holder du fest eller har du i perioder ekstra affald kan du købe et klistermærke, som du kan sætte på en sæk, som du selv køber. Ekstra sækken sætter du ved siden af dit dagrenovation

Køb klistermærke til ekstra sæk

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Afhentning af batterier og lyskilder

Er din ejendom tilmeldt Gladsaxe Kommunes "miniordning for batterier og lyskilder", kan den ansvarlige for ordningen bestille afhentning af de røde kasser her.

Afhentning af batterier og lyskilder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Har du ikke mulighed for at sortere affaldet i beholderen korrekt, kan du bestille en særlig tømning af beholderen.

Køb tømning af en fejlsorteret beholder

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Download affaldsapp

Gør din hverdag nem. Download vores affaldsapp, Her kan du indberette afvigelser, få vejledning til at sortere dit affald rigtigt, købe ekstra sække,.......

Download affaldsapp

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Anmeld Byggeaffald

Inden du nedriver eller totalrenoverer din bolig, skal du undersøge, om der er farlig stoffer i din bolig. Du skal desuden anmelde hvilken type affald, der kommer fra dit bygge -/renoveringsprojekt.

Anmeld byggeaffald

Digital affaldsguide

Digital affaldsguide

Genbrugsstationen