Affaldsgebyr 2018

Det er Gladsaxe Byråd, der fastsætter affaldsgebyret. Opkrævningen sker over ejendomsskattebilletten og er sammensat af et afhentningsgebyr og et fællesgebyr. Hver bolig betaler således både afhentningsgebyr og fællesgebyr.

Afhentningsgebyret

Afhentningsgebyret dækker over omkostninger til afhentning af dagrenovation, for ét år. Gebyret er fastsat i forhold til den type beholder, der tømmes på ejendommen. Der tømmes normalt én gang om ugen. Men du kan også få afhentet hver 14. dag, hvis du har en sæk eller 120 l beholder.

Nedenfor er vist gebyret for 2018. Gebyret er opdelt i følgende intervaller og fastsat til følgende priser pr. sæk/beholder/container (priserne er inkl. moms):

Takster for: sække og minicontainere

Materiel

2018 (i kr.)

Sæk og 120 liters beholder

964,18

Sæk og 120 liters beholder
(14 dages afhentning)

482,09

Minicontainer 121-240 liter

1254,96

Minicontainer 241-500 liter

1722,58

Minicontainer 501-700 liter

2435,68

 

Takster for: Vippecontainer

 

2018(i kr.)

Vippecontainer 6 m3

18.981,31

Vippecontainer 8 m3

22.981,85

Vippecontainer 10 m3

28.755,59

Vippecontainer 12 m3 32.645,84

 

Takster for: Ophalercontainer

- 2018 (i kr.)

Ophalercontainer 16 m3

 

Ophalercontainer 24 m3

90.183,93

 

Takster for:
Nedgravede containere

- 2018 (i kr.)
Nedgravet beholder (Ugetømning) 17.064,32
Nedgravet beholder (Tømning hver 2. uge) 8.532,16

 

 

 

Komprimatorcontainere beregnes særskilt, efter vægt. Der kan forekomme minicontainere større end 700 liter, som takstmæssigt placeres i intervallet 601-700 liter.

Vær opmærksom på, at containere ikke er beregnet til enkelthusstande, men kun kan bruges i etagebebyggelser og erhvervskvartererne. Ved indkøb af nye containere accepteres 400 og 660 liters containere. Gladsaxe Kommune kan i særlige tilfælde give dispensation til, at enfamilieboliger kan bruge 120 liter containere.

 

Fællesgebyret

Som hovedregel opkræver kommunen et fællesgebyr for affald pr. bolig (enhed). Gebyret opkræves også for huse der er ubeboet. Denne del af gebyret dækker over omkostninger til drift af genbrugsstationen, storskraldsordning, haveaffaldsordning, administration m.v. Fællesgebyret betales for et år ad gangen.

I 2017 er fællesgebyret fastsat til: 1.628,66 kr. pr. enhed inkl. moms. I skemaet nedenfor kan du se, hvorledes gebyret er sammensat.

 

Fællesgebyr 2018(i kr.)          
Generel adminstration 375,64
Storskrald 315,49
Haveaffald 186,55
Farligt affald 36,2
Genbrugsstationen 619,80
Glas- og papir kuber 60,8
I alt 1.594,48


Afhentning udenfor ordinær rute

Hvis man af forskellige årsager har brug for afhentning af sit affald på et andet tidspunkt end på den normale afhentningsdag, skal man kontakte Affaldsteamet på telefon 39 57 58 51. Prisen for afhentning udenfor ordinær rute er, inklusive moms og per enhed:

Gebyr ekstraafhentning 2017:

 

Sæk -
Minicontainere -
Vippecontainer -


Sække til ekstra dagrenovation

Hvis du har mere dagrenovation end normalt i en enkelt uge, for eksempel fordi du har holdt fest eller lignende, skal du nu købe en sæk til dit ekstra affald. Sækken har et særligt tryk, den koster p.t. 22 kr. og du kan købe den på kommunens biblioteker eller i Grønt Idecenter, der ligger ved Rådhuset. Du sætter din ekstra sæk ved siden af dit skraldestativ eller din container, når du får hentet dagrenovation, så tager skraldefolkene den med. Du kan godt sætte flere sække ud.

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Renovationsgebyr