Affaldsgebyr 2019

Det er Gladsaxe Byråd, der fastsætter affaldsgebyret. Opkrævningen sker over ejendomsskattebilletten og er sammensat af et afhentningsgebyr og et fællesgebyr. Hver bolig betaler således både afhentningsgebyr og fællesgebyr.

Afhentningsgebyret dækker over omkostninger til afhentning af dagrenovation, for ét år. Gebyret er fastsat i forhold til den type beholder, der tømmes på ejendommen. Der tømmes normalt én gang om ugen. Men du kan også få afhentet hver 14. dag, hvis du har en sæk eller 120 l beholder.

Nedenfor er vist gebyrer for 2019. Gebyrerne er opdelt i fællesgebyrer og dagrenovationsgebyr for henholdsvis parcel- og rækkehuse og etageboliger.

 

Affaldsgebyr

Fællesgebyr for 2019 inkl. moms

Som hovedregel opkræver kommunen et fællesgebyr for affald pr. bolig (enhed). Gebyret opkræves også for huse der er ubeboet. Denne del af gebyret dækker over omkostninger til drift af genbrugsstationen, storskraldsordning, haveaffaldsordning, administration m.v. Fællesgebyret betales for et år ad gangen.

Parcel, og rækkehus: 2.019 kr.
Etage, alm. beholdere: 1.741 kr.
Etage nedgravede beholdere: 1.561 kr.
Haveforeninger: 1.144 kr.
Kollegieværelse uden eget køkken: 174 kr.
Kollegielejlighed med eget køkken: 435 kr.
 

 

Affaldsgebyr 

 

Mad- og restaffald for 2019 inkl. moms (den nye ordning starter først 13.5.2019, men taksten er for hele 2019, hvor de første måneder er betaling for den gamle ordning, og fra maj for den nye.)
240 l beholder (2 kammer) med 14 dages tømning: 1200 kr.
370 l beholder (2 kammer) med 14 dages tømning: 1433 kr.

Eksempel på parcelhus 2019
Sæk, 1/1-12/5: 440 kr.
2 kammer, 13/5-31/12: 766 kr. 
Fællesgebyr: 1919 kr.
Gebyr i alt: 3.126 kr.

 

 

 

Affaldsgebyr 2019

Dagrenovation for beholdere og vippecontainere inkl. moms
240 l 1 kammer beholder: 1.874 kr.
440 l 1 kammer beholder: 2.780 kr.
660 l 1 kammer beholder: 2.935 kr.
6 m3 vippecontainer: 23.287 kr.
8 m3 vippecontainer: 27.487 kr.
10 m3 vippecontainer: 33.360 kr.
12 m3 vippecontainer: 37.512 kr.

Tømning af dagrenovation - nedgravede beholdere og komprimatorcontainere inkl moms
OBS: Denne takst dækker kun tømning og kørslen til forbrænding. Der betales for behandling af affaldet efter vægt. Pris for dette står særskilt på ejendomsskattebilletten. 2020

Komprimatorcontainer: 78.804 kr.
2-5 m3 nedgravet container ugetømning: 14261 kr.
2-5 m3 nedgravet container 14 dages tømning: 7.055 kr.


Eksempel på etageejendom med almindelige beholdere

Beregning: En familie, der deles om en 660 liters dagrenovationsbeholder med fem andre familier:

Dagrenovation 1/6 af 660 l beholder: 489 kr.
Fællesgebyr: 1.741 kr.
Gebyr i alt: 2.230 kr.

Eksempel på etageejendom med nedgravede beholdere til genanvendelige fraktioner. Fås kun til større ejendomme

Gennemsnitsberegning: En familie, der deles om en 660 liters dagrenovationsbeholder med fem andre familier:

Dagrenovation: 489 kr.
Fællesgebyr: 1.561 kr.
Gebyr i alt: 2.050 kr.

Renovationsgebyr