Almene boliger

I Gladsaxe Kommune er der ca. 11.500 almene boliger, hvilket svarer til lidt mere end 1/3 af kommunens samlede boligmasse.

De almene boliger ejes og administreres af 8 boligorganisationer og er fordelt på 81 almene afdelinger over hele kommunen.

Gladsaxe Kommune fører tilsyn med boligorganisationernes drift og vedligeholdelse af de almene boliger. Tilsynet har til formål at sikre, at boligerne administreres i overensstemmelse med almenboliglovens regler. Kommunens tilsyn kan dog ikke afgøre konkrete tvister mellem lejer og udlejer.

Du kan i menuen til venstre finde flere informationer om kommunens tilsyn med støttet byggeri.

Boligorganisationerne i Gladsaxe Kommune er:

Derudover fører Gladsaxe Kommune tilsyn med de almene ældreboliginstitutioner Karvig og Hareskovbo II samt Kagså Kollegiet, Nybrogård Kollegiet og P.O. Pedersen Kollegiet.

Spørgsmål omkring kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer kan rettes til Byrådssekretariatet på almeneboliger@gladsaxe.dk.

Byg og bolig