Styringsdialogen i Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune har årlige styringsdialogmøder med boligorganisationerne om deres virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Dialogmøderne med boligorganisationerne resulterer i aftaler/mål for kommune og boligorganisation for det kommende år.

Gladsaxe Kommune fører styringsdialog med følgende boligorganisationer

Derudover fører kommunen tilsyn med de almene afdelinger beliggende i kommunen, der tilhører boligorganisationerne 3B og Arbejdernes Andels-Boligforening (AAB)

Kommunen offentliggør referaterne fra styringsdialogen samt de indgåede aftaler/mål - links til seneste referater og aftaler findes her:

Arbejdernes Boligselskab i Gladsaxe (ABG)
Læs aftalen med ABG samt referat fra styringsdialogen med ABG

Gladsaxe Almennyttige Boligselskab (GAB)
Læs aftalen med GAB samt referat fra styringsdialogen med GAB

Lejerbo
Læs aftalen med Lejerbo samt referat fra styringsdialogen med Lejerbo

Gladsaxe Almennyttige Andelsboligforening (GAA)
Læs aftalen med GAA samt referat fra styringsdialogen med GAA

Boligselskabet Sæbjørnshuse 
Læs aftalen med Sæbjørnshuse samt referat fra styringsdialogen med Sæbjørnshuse

FSB
Læs aftalen med FSB samt referatet fra styringsdialogen med FSB

Hvert år inviterer Gladsaxe Byråd samtlige afdelingsbestyrelser til et fælles dialogmøde. Fællesmødet i 2018 blev afholdt den 7. maj, og emnerne var bl.a. affaldshåndtering, rotteproblemer, detailhandel og parkeringsforhold. Du kan finde aftenens oplæg og mere information om mødet her: gladsaxe.dk/moedeboligorganisationer.

 

Almene boliger