Ansøgning
Ansøgning om tilladelser skal altid ske via byg og miljø. Du vil blive guidet igennem ansøgningens faser. For at sende skal du huske at have NemID klar.

Gældende bygningsreglement
Du kan se det gældende bygningsreglement på bygningsreglementet.dk. Her er der også mulighed for at finde ældre udgaver af bygningsreglementet frem, hvis du får behov for det. Men husk du altid kun kan søge om tilladelse efter det gældende reglement.

Du kan se informationer på 2 måder.

På OIS, som du finder link til under selvbetjening nederst på siden, kan du se de informationer der er registret i BBR på din adresse.

Du kan finde også oplysninger om tidligere byggesager på din ejendom på weblager.dk. Alle tidligere sager er scannet ind, og nye sager bliver løbende lagt på.
Her kan du finde tegninger, ansøgninger og lignende.

Hvis du ser et dokument med et hængelås-ikon skyldes det, at dokumentet indeholder personfølsomme oplysninger, det kan eksempelvis være cpr-numre. Disse dokumenter er ikke frit tilgængelige. Vil du have adgang til dem, skal du kontakte kommunens byggesagsafdeling via mail og bede om adgang. I mailen er det vigtigt at du skriver hvilket dokument du ønsker adgang til. Dokumentet vil blive kigget igennem, og hvis det indeholder informationer der kan have relevans for din bygning, vil det blive fremsendt til dig. Mailen skal du sende til byggesag@gladsaxe.dk

Alle dokumenter ligger i pdf-format.

Det kræver hverken login eller brug af NemID at komme ind, vælg blot Gladsaxe Kommune i den venstre menu.

Find din lokalplan

Du kan finde din lokalplan

Skriv din adresse og klik ved siden af det ikon der kommer på kortet.

Gebyret beregnes efter tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen, timeprisen for byggeprojekter som er omfattet af byggeloven.

Timetakst for 2016: 641,00 kroner.
Timetakst for 2017: 656,00 kroner.
Timetakst for 2018: 672,00 kroner
Timetakst for 2019: 684,00 kroner (for sager modtaget i perioden 01.01.2019-30.06.2019)
Timetakst for 2019: 688,00 kroner (for sager modtaget i perioden 01.07.2019-31.12.2019)

Gebyrerne er pristalsregulerede og vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Regning sendes i 2 rater og til ejeren af bygningen.
1. rate når sagen er afgjort, 2. rate når sagen er færdigbehandlet og registret i BBR.

Iht. lov nr. 640 af 12. juni 2013 kapitel 3A § 15 A stk. 8 § 28, stk. 1 affattes således:
Gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven skal opkræves efter tidsforbrug.

Se loven på retsinformation

Hvis du har spørgsmål
Vi sidder klar på telefonerne alle hverdage ml. 9-14 på telefon 39 57 59 05. Vær opmærksom på, at det er et callcenter du ringer til, hvorfor der kan være lidt ventetid på telefonen.

Du er også velkommen til at sende os en mail på byggesag@gladsaxe.dk, hvis du ønsker et svar på skrift.

Byg og bolig