Byg og Miljø

Ansøgning om byggetilladelse skal sendes via http://www.bygogmiljoe.dk/

 

Når du opretter et projekt i Byg og Miljø, skal du sørge for, at vælge den rigtige ansøgningstype.

Hvis du f.eks. ønsker at opføre et nyt enfamiliehus eller en tilbygning til et eksisterende enfamiliehus, skal du vælge ansøgningstypen: Fritliggende enfamiliehuse, rækkehuse, dobbelthuse og sommerhuse.

Hvis du kommer til at vælge den forkerte ansøgningstype, vil du blive bedt om at oprette et nyt projekt, med den rigtige ansøgningstype.

Hvis du er i tvivl om, hvilken ansøgningstype du skal vælge, så kan du kontakte Byggesag på 39 57 59 05 i hverdage mellem kl. 9.00 og 14.00.

Når byggeriet påbegyndes og er færdigt, skal du give os besked om dette. Det gør du i din sag i Byg og Miljø.

Husk at du altid skal indsende noget dokumentation i forbindelse med færdigmeldingen.

Hvis andre skal have mulighed for at se og/eller rette i dit projekt, kan du tilknytte dem til projektet.

Hvis dit projekt er oprettet af en virksomhed og du skal have adgang til det, så er det virksomheden, som har oprettet projektet, som skal give dig adgang, se hvordan under: Tilknytning af andre til dit projekt.

Hvis dit projekt er oprettet af en virksomhed og det nu er en ny virksomhed, som skal styre sagen, så skal den virksomhed, som har oprettet sagen, overdrage den til den nye virksomhed, se hvordan under: Tilknytning af andre til dit projekt.

Hvis din virksomhed har flere projekter, har du mulighed for, at administrere disse i Byg og Miljø.

Byggeri