Jordvarmeanlæg

Hvis du vil have jordvarmeanlæg skal du søge om det. Der findes to typer jordvarmeanlæg:

 

Ved denne type anlæg graves jordvarmeslanger ned i jorden i cirka en meters dybde.

Ansøg om etablering af jordvarmeanlæg

Denne type anlæg etableres i en over 100 m dyb jordvarmeboring. Da der her er fare for at skade vores grundvandsressourcer, skal du både søge om tilladelse til at etablere jordvarmeanlægget og til at udføre selve boringen.

Ansøg om etablering af jordvarmeboring

Ansøg om etablering af A-boring

Din bolig