Jordvarmeanlæg

Hvis du vil have jordvarmeanlæg skal du søge om det. Der findes to typer jordvarmeanlæg.

Jordvarmeslanger - Horisontale anlæg
Ved denne type anlæg graves jordvarmeslanger ned i jorden i cirka en meters dybde.

Skema til ansøgning om jordvarmeslanger (Pdf)

Jordvarmeboring - Vertikale anlæg
Denne type anlæg etableres i en over 100 m dyb jordvarmeboring. Da der her er fare for at skade vores grundvandsressourcer, skal du både søge om tilladelse til at etablere jordvarmeanlægget og til at udføre selve boringen.

Vær opmærksom på, at jordvarmeboring skal VVM-screenes ( Vurdering af Virkning på Miljøet). Sagsbehandlingstiden er derfor forlænget med cirka 1½ måned.

Skema til ansøgning om jordvarmeboring (Pdf)

Udfyld ansøgningsskemaet og send det til Miljøafdelingen
Når Miljøafdelingen gennemgår din ansøgning, undersøger vi blandt andet, om der er tilslutningspligt til anden opvarmningsform i dit lokalområde,  afstanden til nærmeste vandindvindingsboring og om der er forurenet på din ejendom.

Når vi har behandlet din ansøgning, og du har fået tilladelsen, kan du gå i gang med at installere anlægget.

Når anlægget er installeret, skal du udfylde et færdigmeldingsskema og sende det til Miljøafdelingen.

Færdigmeldingsskema (Pdf)

Du skal lave en skitse med den endelige placering af, hvor du har gravet jordslangerne ned. Skitsen skal du sende til os.

Jordvarmeanlægget skal en gang om året efterses af en sagkyndig. Du eller den sagkyndige skal udfylde et skema som dokumentation for, at kontrollen er udført. Du kan eventuelt bruge kommunens skema.

Skema til årligt eftersyn (Pdf)

Hvis du ikke længere ønsker dit jordvarmeanlæg skal du tømme jordslangerne og varmepumpen for væske og aflevere væsken på kommunens genbrugsstation. Du skal herefter udfylde et skema til sløjfning af jordvarmeanlægget og sende det til Miljøafdelingen. Vi sørger for at indberette det til Bygge- og Boligregistret (BBR).

Sløjfningsskema

Hvis du vil vide mere om varmepumper: teknologisk.dk

Hvis du vil vide mere om energibesparelser og vedvarende energi: energitjenesten.dk


 

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Din bolig