Olietanke

Oplysninger om olietank og olietanksanlæg på din ejendom

Som ejer af en olietank, skal du være opmærksom på en række forhold. Etablerer eller sløjfer du en olietank, skal du skriftligt anmelde henholdsvis afmelde tanken hos kommunen. Hvis din tank er for gammel, er den ulovlig og derfor ikke forsikret. Det kan blive dyrt, hvis tanken lækker og forurener omgivelserne. Se hvilke krav der gælder og find information om olietanke på denne side.

Søg oplysninger om din olietank på WebLager.dk. og på Ois.dk.

En villaolietank er en olietank, der bruges til opvarmning af privat bolig, og som er mindre end 6.000 l.

Din olietank er IKKE LOVLIG, hvis:

 • den er udstyret med et returrør mellem oliefyr og tank (et såkaldt tostrenget system),
 • den er overjordisk og ikke har en overfyldsalarm,
 • den er forældet i forhold til de gældede sløjfningsterminer,
 • den er en kugleformet plasttank af mærket AJVA-PLAST A/S,
 • Er du i tvivl om din olietank overholder reglerne, så kontakt din servicemontør.

Du kan finde yderligere oplysninger i Miljøstyrelsens pjece Tjek din olietank.

Har du en plasttank skal du være særligt opmærksom. Sommeren 2018 var meget varm og resulterede i et øget antal revner og skader på plasttanke. Din tank er særligt udsat, hvis den står udendørs og ikke er overdækket, samt er udsat for direkte sollys og varme.

Du kan finde yderligere oplysninger i Miljøstyrelsens folder Tjek din olie-plasttank.

Som ejer af en villaolietank, er du som udgangspunkt omfattet af en forsikringsordning, der dækker undersøgelser og oprydning af olieforurening i jorden. Men det kræver, at din tank er lovlig. Er din tank ulovlig, dækker forsikringen som udgangspunkt ikke.

Forsikringen ophører 6 måneder efter tanken er taget ud af brug. Gladsaxe Kommune anbefaler derfor, at overjordiske tanke fjernes og nedgravede tanke graves op. Så kan det med det samme konstateres, om tanken har været årsag til en forurening af jorden.

Hvis din olietank bliver utæt eller på anden måde forårsager en olieforurening af jorden, er det vigtigt at du hurtigst muligt forsøger at begrænse skaden og straks anmelder forureningen til kommunen og forsikringsselskabet. Ring 112 ved akut uheld, der kræver øjeblikkelig indgriben.

En nedgravet villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal enten afblændes eller opgraves.

Ved afblænding skal følgende foretages: 

 • Tanken skal bundsuges for olierester,
 • Påfyldningsstudsen skal skæres af under jordhøjde og afproppes med slutmuffe,
 • Udluftningsrøret skal skæres af under jordhøjde og afproppes med slutmuffe,
 • Rørforbindelsen til fyret afbrydes,
 • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal afmelde den vha. Byg og Miljø .

Ved opgravning skal følgende foretages: 

 • Tanken skal bundsuges for olierester,
 • Påfyldningsstudsen skal skæres af under jordhøjde og afproppes med slutmuffe,
 • Udluftningsrøret skal skæres af under jordhøjde og afproppes med slutmuffe,
 • Rørforbindelsen til fyret afbrydes,
 • Hvis der konstateres en forurening, skal arbejdet straks standes og forureningen anmeldes til Gladsaxe Kommune,
 • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal afmelde den vha. Byg og Miljø .

En overjordisk eller indendørs villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden opvarmningsform - skal fjernes fra ejendommen eller afblændes.

Ved afblænding skal følgende foretages: 

 • Tanken skal bundsugning for olierester,
 • Påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted,
 • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal skal skal afmelde den ved hjælp af Byg og Miljø

Hvis du fjerner tanken opgravning skal følgende foretages: 

 • Tanken skal bundsuges for olierester,
 • Påfyldningsstudsen skal, hvis den er monteret på bygning, fjernes eller sikres mod utilsigtet påfyldning med olie,
 • Rørforbindelsen til fyret afbrydes,
 • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal afmelde den vha. Byg og Miljø .

Der gælder sløjfningsfrister for olietanke, dvs. tanke, der er mindre end 6000 l. Sløjfningsfristerne gælder for nedgravede tanke, kældertanke og overjordiske tanke. For at finde sløjfningsfristen for din tank, skal du kende fabrikationsåret på tanken.
Du kan ofte se fabrikationsåret på en mærkat på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan du også se fabrikationsåret der. Du kan eventuelt også finde tankattesten i din elektroniske byggesag (WebLageret).

Weblager.dk

Sløjfningsfrister for olietanke mindre end 6000 l (åbner på Miljøstyrelsens hjemmeside)

 

BEMÆRK: I områder hvor fjernvarme er på vej, har kommunen har mulighed for, i op til 2 år, at dispensere fra fristen for sløjfning,

Miljøstyrelsens pjece Tjek din olietank.

Har du en plasttank skal du være særligt opmærksom. Olieselskabernes forsikring af olieforurening oplever ekstra mange skader på plastolietanke. Sommeren 2018 var meget varm og resulterede i et øget antal revner og skader. Din tank er særligt udsat, hvis den står udendørs og ikke er overdækket, samt er udsat for direkte sollys og varme.

Miljøstyrelsens folder Tjek din olie-plasttank.

Din bolig