Fejl i plastolietank

Onsdag 03. september 2014

Overjordiske olietanke af mærket Titan R1225 fra Kingspan Miljøcontainere produceret i 2002-2004, skal tages ud af drift, da de er fejlbehæftede og kan risikere at revne.
Har du en tank af mærket Titan R1225 produceret/forhandlet af Kingspan Miljøcontainere i perioden 2002-2004, skal den tages ud af drift, da der er fare for, at der kan opstå revner i plasten. Kingspan Miljøcontainere vil i givet fald udskifte tanken uden beregning.

Kontakt kommunen eller kontakt Kingspan Miljøcontainere
soren.petersen@kingspan.com, hvis du har en tank af ovennævnte type, eller hvis du er i tvivl.

Hvis du har en olietank af ovennævnte type, skal du huske at anmelde sløjfning af tanken og opsætning af en ny.

Bemærk! Forbud mod installation af oliefyr i nye bygninger

Bemærk!  Forbud mod installation af oliefyr i nye bygninger
Fra 1. januar 2013 er der indført forbud mod installation af olie- og naturgasfyr i nye bygninger.
Dette betyder, at der i nye bygninger, hvor der ansøges om byggetilladelse efter 1. januar 2013, ikke må installeres oliefyr. I Gladsaxe Kommune vil det, under besteme forhold, stadig være muligt at installere naturgasfyr.
I stedet for oliefyr skal der installeres et alternativ som f.eks. fjernvarme, varmepumpe eller biomassefyr. Kommunen har mulighed for at dispensere fra forbuddet, hvis der efter en konkret vurdering er forhold, der gør alternativer til olie- og naturgasfyr uegnede ved det konkrete byggeri.

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Din bolig