Sløjfning af olietank

Nedgravet olietank
En nedgravet villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal tømmes og afblændes eller graves op.

Ved afblænding skal følgende foretages: 

  • Tanken skal bundsuges for olierester,
  • Påfyldningsstudsen skal skæres af under jordhøjde og afprobbes med slutmuffe,
  • Udluftningsrøret skal skæres af under jordhøjde og afproppes med slutmuffe,
  • Olietanke i kørselsarealer eller tæt ved, bør enten sandfyldes eller opgraves,
  • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal udfylde et elektronisk afmeldingsskema , sammen med oplysning om fremtidig opvarmningsform.

Når du fjerner en nedgravet tank:

  • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal afmelde den vha. Byg og Miljø

Overjordiske olietanke
En overjordisk eller indendørs villaolietank, som du tager varigt ud af brug - f.eks. ved overgang til anden fyringsform - skal afblændes.

Ved afblænding skal følgende foretages: 

  • Tanken skal bundsugning for olierester,
  • Tanken skal enten fjernes, eller påfyldningsstuds og udluftningsrør afmonteres og tanken afblændes, så påfyldning ikke kan finde sted,
  • Ejendommens ejer eller den ansvarlige for afblænding af olietanken skal skal skal afmelde den ved hjælp af Byg og Miljø

 

 

Kontakt

Miljø

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 58 51
miljo@gladsaxe.dk

Åbningstider

Mandag-Fredag: 10.00-14.00

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Olietanke