Udregn størrelsen på forsinkelsesbassin

Et forsinkelsesbassin er en regnvandsløsning, der modvirker overbelastning af kloakken under store regnvejr ved at tilbageholde vandet, så det ikke ledes til kloakken på en gang. Der er dog en grænse for, hvor mange liter regnvand du må lede fra dit forsinkelsesbassin til kloakken i sekundet. Mængden af regnvand du må lede til kloakken, afhænger af afløbskoefficienten i det område du bor i og størrelsen på din grund:

- Du kan her finde mere information om afløbskoefficienten.

- Du kan med regnerarket her beregne, om du overholder afløbskoefficienten for din grund, eller om du skal forsinke noget af regnvandet, inden det ledes til kloakken.

Ved at regulere afløbsmængden mellem forsinkelsesbassinet og kloakken sikrer du, at du overholder den tilladte afløbsmængde. Skemaet giver svar på, om du skal have en forsinkelsesløsning på dit regnvand, hvor stor den skal være, og hvor mange liter vand du må lede til kloakken i sekundet.

Sådan regulerer du afløbsmængden

Reguleringen af afløbsmængden (også kaldet drosling) fra forsinkelsesbassinet kan gøres på flere måder, men de mest anvendte metoder er enten at etablere en drosselledning eller at installere en vandbremse (flow-regulator). Vandmængden bliver ikke reduceret af at regulere afløbsmængden – formålet er at overholde afløbskoefficienten. En vandbremse er bedst til at sikre at der ledes den samme vandmængde igennem - den bremser større vandmængder effektivt. Læs mere om dette i København Kommunes rapport om drosling.

Skulle du ikke have et program, der kan åbne filen med regnearket, kan du eksempelvis bruge det gratis program Open Office.

Regnvand på din grund