Regnbed samler vand fra tag og carport

Havedam og regnbed

På Niels Finsens Allé har parret Arendse og Leif anlagt et regnbed i september 2012, der modtager vand fra tag og carport med et samlet areal på 97 kvadratmeter. Fra husets tag føres regnvandet i rør til en lille dam. Før vandet når dammen, løber det gennem en stenrist, der renser vandet for blade. Når dammen er fyldt, løber vandet videre til regnbedet gennem et overløb i form af et 110 mm langt fordelingsrør, hvor det er muligt at inspicere vandstanden i drænet. Se overblik over vandets vej på billedet nedenfor.

Regnvandets vej i haven

Om vinteren bliver bassinet tømt, og et nedløbsrør vil blive ført direkte i bedet via denne røråbning:

Vinterløsning med rør til regnbed

Regnbedet er bygget op i spagnum som et klassisk surbundsbed og plantet med rhododendron, forsytia, blåbær og dækplanter. Surbundsplanter har ikke godt af at have rødderne i vand i for lang tid, og derfor har Leif bygget bedet op med dræn i bunden. Drænet består af tre drænrør, der er lagt ud i bunden af bedet, og mellem drænrørerne ligger større sten.

Dræn i bunden af regnvand

Drænrørene har Leif selv designet. De er bygget op af plasthegn, stykker af 110 mm kloakrør med huller i og aflagte fiberstænger fra et telt omviklet med fiberdug; "...materialer en gør-det-selv-mand ofte har liggende", som Leif beskriver det. Har man lyst til at kaste sig ud i et projekt i stil med Arendse og Leifs, kan færdige drænrør dog købes i lokale byggemarkeder.

Drænrør

Over drænet er der lagt en fiberdug, og herefter er bedet fyldt med spagnum. Før det blev plantet til, tømte Leif husets regnvandsbeholder på 220 liter samt en del hanevand for at teste, hvor hurtigt vandet løber gennem regnbadet. I løbet af 12 timer var vandet nedsivet, og tilbage stod bedet med god, fugtig spagnum. Via en aftapningshane, der er tilsluttet nedløbet, kan bassinet og bedet suppleres med vand fra beholderen i tørre perioder.

Regnbed

Arendse og Leif er glade for deres surbundsregnbed, som ikke kun er flot, men også sørger for at vandet fra deres tag nedsives i stedet for at blive ledt til kloakken. For at sikre sig imod vand i kælderen, har parret ved samme lejlighed anlagt højvandslukke på kloakken, som de stadig udleder husspildevand til.

Har du også en regnvandsløsning i din have, som kan inspirere andre boligejere? Send da en beskrivelse med billede til Julie Jahn, juljah@gladsaxe.dk.

Boligejeres regnvandsløsninger