Regnvand genbruges til toiletter og vaskemaskine

"Alt det regnvand, der falder på taget af vores hus og carport, ledes via afløbsrør over i en nedgravet regnvandsbeholder på 4 kubikmeter. Hvis tanken bliver fyldt, så ledes det overskydende regnvand over i en faskine," fortæller Søren Høj.

De bor to voksne i huset og bruger ca. 40 kubikmeter regnvand om året til toiletter og vaskemaskine, foruden det regnvand, der bliver brugt til havevanding og udendørs rengøring af f.eks. vinduer og havemøbler. Regnvandsanlægget blev etableret i forbindelse med, at de flyttede ind i det nybyggede hus i foråret 2011. Siden da har der ikke været nogen tekniske problemer med regnvandsanlægget.

Parret har været ude for, at regnvandsbeholderen løb tør i forbindelse med længere perioder uden regnvejr. Når beholderen løber tør for regnvand, fyldes der automatisk vandværksvand i, hver gang der pumpes vand op fra regnvandsbeholderen. Der er nedgravet et såkaldt hvirvelfilter, der opsamler urenheder fra regnvandet, så det ikke havner i regnvandsbeholderen. Blade og lignende, der falder ned i tagrenden, opsamles af hvirvelfilteret, der skal holdes rent.

For at kunne bruge regnvand til tøjvask kræver det en vaskemaskine, som kan tilsluttes både regnvand og vandværksvand. Af hygiejniske årsager bruger vaskemaskinen altid vandværksvand til den sidste skylning af tøjet. Der er således sikkerhed for, at tøjet altid er renvasket - også i tilfælde af, at regnvandsbeholderen forurenes med bakterier fra f.eks. fugleklatter på taget. Vandkvaliteten af regnvandet fra regnvandsbeholderen er blevet undersøgt, og der var ingen colibakterier i vandet.

Der skal betales afledningsafgift af det regnvand, som der bruges til toiletter og vaskemaskine, men til gengæld sparer de vandafgiften, hvilket giver en besparelse på ca. 1000 kr. om året. Forbruget af regnvand til havevanding er gratis. Desuden bruger de kun ca. den halve mængde vaskepulver, og yderligere kalker toiletter og vaskemaskine ikke så meget til.

"Regnvandsanlægget er købt hos Nyrup Plast for ca. 25.000 kr. Hertil kommer faskine og installation. Vi har fået tilbagebetalt tilslutningsbidraget til kloak på 21.000 kr. Så økonomien er fornuftig, når installationen er lavet i forbindelse med nybyggeri. Vi synes også, at det er en stor tilfredsstillelse at kunne udnytte regnvandet i stedet for at belaste kloak og rensningsanlæg," siger han og fortsætter.

"Hidtil eneste irritationsmoment er, at der skal betales afledningsafgift, ca. 25 kr./kubikmeter, for det regnvand, vi bruger til toiletter og vaskemaskine. Det koster os ca. 1000 kr. om året. Det synes vi, er for mange penge set i forhold til, at vi undlader at hælde mindst 100 kubikmeter regnvand i kloakken! Dette har også krævet installation af to ekstra vandmålere!"

Har du også en regnvandsløsning i din have, som kan inspirere andre boligejere? Send da en beskrivelse med billede til Julie Jahn, juljah@gladsaxe.dk.

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Overskrift

Boligejeres regnvandsløsninger