Egnede områder

Her kan du se et vejledende kort over, hvilke regnvandsløsninger du må lave i forskellige områder i Gladsaxe Kommune.

På denne side finder du et vejledende kort over, hvilke steder i kommunen, der er bedst egnet til nedsivning på baggrund af jordbunden. Kommunen er inddelt i fem kategorier alt efter, hvor stort potentialet er, for at vandet kan sive ned i jorden, uden at det skaber utilsigtede problemer.

 

Se stort kort

Kortet er kun vejledende, så selvom din grund ligger i et område med lavt nedsivningspotentiale, kan der være lokale forhold, som er anderledes. Det er derfor altid en god idé at lave en infiltrationstest. Er din grund ikke nedsivningsegnet bør du se på mulige løsninger for tilbageholdelse af regnvand.

Vejledning til farvekoder
Hvis din grund ligger indenfor et grønt (egnet til nedsivning) eller gult (middel egnet til nedsivning) område, og hvis dit hus er et en-familie-hus, to-familiehus eller rækkehus med et tagareal på under 300 kvadratmeter, kan du anvende alle regnvandsløsninger, og skal blot anmelde, at du vil lave en nedsivningsløsning.

Hvis din grund ligger i et grønt eller gult område og dit samlede tagareal er over 300 kvadratmeter eller hvis du for eksempel repræsenterer en boligforening, en virksomhed eller en privat fællesvej, så skal du ansøge om en nedsivningstilladelse. Du kan forvente at få tilladelse til at lave overfladeløsninger som for eksempel regnbede, grøfter og lavninger. Du kan også forvente at få tilladelse til at anlægge en faskine, men i gule områder må den maksimalt afvande 300 kvadratmeter. I grønne områder er der ikke denne begrænsning.

Hvis din grund ligger i et brunt område (dårligt egnet til nedsivning), betyder det, at du i stedet for nedsivning skal vælge en overfladeløsning, hvor en stor del af regnvandet vil fordampe, før det siver ned i jorden. I dette område er potentialet for nedsivning dårligt for eksempel på grund af meget ler i jorden. Dette gælder alle enfamiliehuse. I de brune områder gælder skærpede regler, hvis du ønsker at opføre en større løsning til håndtering af regnvandet. Der vil blive stillet særlige krav til nedsivningsarealets størrelse eller krav om fast bund så der ikke sker nedsivning. Du kan ikke forvente at få tilladelse til faskine.

Hvis din grund ligger i et blåt område, må du ikke nedsive dit regnvand. Jorden kan være foruret, så du skal kontakte Miljøafdelingen for at få en nærmere afklaring af mulighederne for nedsivning.

Hvis din grund ligger i et rødt område (uegnet til nedsivning), må du ikke nedsive dit regnvand. Grundvandet står her meget højt - ofte under to meter fra jordoverfladen. Du må derfor kun benytte løsninger, hvorfra der ikke sker nedsivning for eksempel grønne tage og opsamling til toiletskyl. Det vil i de fleste tilfælde være nødvendigt at have overløb til kloaksystemet.

Regnvand på din grund