Nedsivningstilladelse

Her kan du søge om nedsivningstilladelse i Gladsaxe Kommune

Dit matrikelnummer, ejerlaug og ejendomsnummer kan du finde på info om din adresse.

LOKALITET (hvor nedsivningsanlægget ønskes etableret)
Vejnavn og husnummer:  
Postnummer  
Matrikelnummer og ejerlav:  
______________________________________________________________________________________
GRUNDEJEREN
Navn   
Telefon:  
Adresse (hvis anden end ovenstående) 
Postnummer (hvis andet end ovenstående) 
E-mail:  
Har grundejeren adressebeskyttelse 
 
______________________________________________________________________________________
ANSØGEREN (hvis anden end grundejeren)
Navn 
Firma 
Adresse 
Postnummer 
E-mail 
______________________________________________________________________________________
OPLYSNINGER OM NEDSIVNINGSANLÆGGET
Ejendomstype 
 
 
Er der eksisterende faskiner på ejendommen 
 
Handler ansøgningen om mere end en boligenhed 
 
Er der zinktagrender på ejendommen? 
 
¤ Hvis Ja, hvor mange boligenheder 
Er der zink- eller kobbertag på ejendommen? 
 
Hvor stort tag- og overfladeareal skal afvandes til nedsivningsanlægget (m2)?  
Hvilken typenedsivningsanlæg vil du lave?
  
  
  
** Angiv andet type anlæg 
Hvis faskine, hvilken type?
 
 
______________________________________________________________________________________
ANSØGNING OM TILBAGEBETALING AF TILSLUTNINGSBIDRAG
Hvis mellem 50 og 100 % afvandes på egen grund kan der søges om tilbagebetaling af tilslutningbidraget hos Novafos.
Hvor mange % af det befæstede areal og tagfladen, der nu afledes til kloak, afvandes fremover på egen grund  
Ønsker du at søge om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget ? 
 
HUSK: Hvis du søger om tilbagebetaling af tilslutningsbidraget, skal du vedlægge ansøgningen en kloaktegning, hvoraf afskæringspunktet fra kloakken kan ses. Vi sender din tilladelse og kloaktegning videre til Nordvand. Læs mere om tilbagebetaling på www.nordvand.dk eller ring på tlf. 39 45 67 00.
______________________________________________________________________________________
EKSISTERENDE FORHOLD
OBS: Afstandskrav fremgår af "Vejledning i at lave en faskine"
Afstand i meter fra det projekterede nedsivningsanlæg til;
nærmeste hus med beboelse......................... (anbefalet afstand: min. 5 m.)  
nærmeste hus uden beboelse uden kælder.......... (anbefalet afstand: min. 2 m.)  
nærmeste nabo eller vejskel........................... (anbefalet afstand: min. 2 m.)  
______________________________________________________________________________________
VEDLÆG TEGNINGER
Du skal vedlægge denne ansøgning en plantegning, som viser nedsivningsanlægget placering i forhold til skel og hus. Ved afskæring af regnvand skal du også vedlægge en tegning over afløbsforhold på grunden før og efter frakoblingen af regnvand.
Vedlæg plantegning 
Vedlæg tegning over afløbsforhold 
Bemærkninger 
SEND ANSØGNING - tryk på knappen Send
Regnvand på din grund