Regnvandsløsninger

Her finder du en oversigt over forskellige muligheder for at håndtere dit regnvand på din egen grund. Du kan finde både nedsivnings-, genbrugs- og forsinkelsesløsninger. Du kan også gå direkte til idékataloget, hvor hver løsning bliver beskrevet mere indgående.

Der findes mange forskellige regnvandsløsninger (også kaldet LAR-elementer), der kan implementeres i haven eller på grønne arealer. Nogle kan være "gemt" i landskabet, mens andre kan skabe æstetisk værdi for området og forbedre biodiversiteten.

Løsningerne omfatter:        

- Nedsivning af regnvand, hvilket fx er faskiner, regnvandsbede og permeable belægninger.

- Tilbageholdelse af regnvand, hvilket fx er regnvandsbeholdere, grønne tage og vandhuller.

- Genbrug af regnvandet enten i haven til vanding eller i husholdet til toiletskyl og vaskemaskine.

Læs mere om hver enkelt type af løsning længere nede på siden, eller gå direkte til idékataloget, hvor løsninger bliver beskrevet mere indgående her.

Nedsivning af regnvand

Nedsivningselementer opsamler regnvandet og nedsiver det gennem jorden i løbet af 1-3 dage. Inden du går i gang med at etablere nedsivningselementer er det vigtigt, at du læser om nedsivning af regnvand for at finde ud af, om det er muligt netop på din grund.

Løsningsmetoder

I vores Klimatilpasningsplan er der et idékatalog, hvor du kan læse om forskellige regnvandsløsninger. Herunder kan se se hvilke løsninger, der omfatter nedsivning af regnvand.

Skovlene indikerer (fra 1 til 5), hvor nem løsningen er at etablere. Jo færre skovle - jo nemmere.

Borgernes egne regnvandsprojekter

Flere borgere har allerede nedsivet deres regnvand og deler ud af deres erfaringer, som du kan lade sig inspirere af.

Ansøgning om nedsivning

Når du har besluttet dig for at nedsive, skal du først søge om tilladelse til nedsivning hos kommunens Miljøafdeling.

I ansøgningen skal du give forskellige oplysninger. Du skal for eksempel gøre rede for, at du har placeret din faskine, så du overholder afstandskravene, som du finder her.

 

Tilbageholdelse af regnvand

Måske er jorden på din grund ikke velegnet til at nedsive den mængde tagvand, du har. Eller måske kan du ikke overholde de afstandskrav, der er til hus og skel fra et nedsivningselement.

Er det tilfældet findes en række andre løsninger, der opsamler eller fordamper regnvandet i stedet for at lade det sive ned i jorden. Det kaldes regnvandstilbageholdelse, fordi det drejer sig om at forsinke vandet i at nå frem til kloaknettet. Du kan blandt andet få hjælp til at udregne den optimale størrelse på dit forsinkelsesbassin her.

Ønsker du at håndtere al regnvand uden at nedsive, skal du kontakte Novafos direkte i forbindelse med tilbagebetaling af tilslutningsbidraget.

Løsningsmetoder

Her kan du læse mere om forskellige løsninger til tilbageholdelse af regnvand på din grund. De mest benyttede løsninger er:

Skovlene indikerer (fra 1 til 5), hvor nem løsningen er at etablere. Jo færre skovle - jo nemmere.

 

Genbrug af regnvand

 

I stedet for at nedsive regnvandet kan man opsamle og genbruge det. Du kan enten vælge en simpel løsning med en eller flere mindre regnvandstønder, hvor du kan bruge vandet til vanding af haven eller drivhuset. Du kan også installere et større regnvandsanlæg, hvor du bruger vandet til toiletskyl og tøjvask. Dette kræver installering af autoriseret kloakmester og at du overholder en række krav.

Skovlene indikerer (fra 1 til 5), hvor nem løsningen er at etablere. Jo færre skovle - jo nemmere.

En borger fra kommunen har i forbindelse med etablering af et nyt hus installeret et regnvandsanlæg. Du kan læse om hans erfaringer med genbrug af regnvandet her.

Regnvand på din grund