Gladsaxe Kommunes skorstensfejer

 

Skorstensfejermester Peter Frithioff,
Telefon: 20 96 44 05
Træffetid: Daglig mellem kl. 07.00 - 15.00.
Mail: Gladsaxe@skorstensfejeren.dk

Hvem skal underrettes hvis jeg tager min skorsten i brug?
Ved nyetablering skal skorstensfejermesteren også underrettes med henblik på varetagelse af den lovpligtige skorstensfejning.

Hvor ofte skal de renses
Skorstene tilsluttet oliefyr i en villa og skorstene tilsluttet brændeovne, skal normalt renses en gang om året. Du kan dog lave en aftale med skorstensfejeren om hyppigere eller sjældnere fejning. Ved større anlæg skal der renses to gange om året.

Hvad hvis jeg ikke bruger min skorsten mere
Ophører brug af en skorsten for eksempel ved overgang til anden varmekilde eller nedtagning af brændeovn, skal du foretage afmelding til skorstensfejermesteren, der herefter foretager en besigtigelse.

Hvad sker der den dag, hvor skorstensfejeren kommer
Dagen før der skal fejes skorsten, lægger skorstensfejeren en besked om, at fejning foretages næste dag. Skorstensfejning for en villa omfatter normalt fejning, rensning af røgrør og brandpræventivt syn.
Efter indberetning fra skorstensfejermesteren opkræver Byrådet de lovpligtige skorstensfejergebyrer hos husejeren sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Beløbet dækker kun de lovpligtige fejninger og brandsyn.
Der kan forekomme betaling ud over det beløb, der opkræves på ejendomsskattebilletten, idet andre gebyrer og eventuel regulering i løbet af året opkræves direkte af skorstensfejermesteren.

Tilbagebetaling af uberettigede opkrævede beløb foretages af skorstensfejermesteren.

Kontrolmåling af oliefyrsanlæg
Som hovedregel skal skorstensfejeren foretage kontrolmåling af oliefyringsanlæg en gang om året. Undtagelsen er, at ejeren eller brugeren af anlægget dokumenterer over for skorstensfejeren, at der foreligger en aftale om et årligt eftersyn af anlægget med en servicevirksomhed eller af en ejendomsmedarbejder, som er registreret som intern servicemontør for anlægget.

Betaling for kontrolmåling opkræves ikke sammen med de kommunale ejendomsskatter

Information om takster
Du finder de aktuelle takster neders på siden under "Læs mere om"

Fejning af skorstene er lovpligtig og har til formål at forebygge skorstensbrande. Lovgrundlaget er Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, nr. 239 af 27. april 1993.

Ejere og brugere af oliefyringsanlæg, der som hovedformål anvendes til bygningsopvarmning, skal sørge for, at anlæggene kontrolmåles, justeres og renses en gang om året. Lovgrundlaget findes på retsinformation.dk (Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger)

Din bolig