Sundhed i din bolig

Det er vigtigt, at man sikre sig, at den bolig man bor i, er sund. Og det gælder uanset om man bor til leje eller selv ejer sin bolig.

Legionellabakterier er almindelige i våde og fugtige miljøer. Bakterien formerer sig bedst ved 30 - 40 grader, og trives derfor ofte godt i varmtvandsbeholdere, hvor temperaturen ikke er tilstrækkelig høj.

Hvad er legionella
Legionellabakterien er årsag til to forskellige sygdomme:

 • Legionærsygdom
     - Alvorlig form for lungebetændelse, som ofte kræver intensiv og langvarig behandling
 • Pontiacfeber
     - Influenzalignende sygdom, der går over i løbet af få dage uden behandling

Hvordan smitter legionella
Legionellabakterien smitter kun via lungerne. Den vigtigste smittekilde er forstøvet vand, eksempelvis fra brusebade. Mindre end fem procent af de personer, der udsættes for smitte, bliver syge. Dog er specielt personer med svækket immunforsvar er modtagelige for smitten.

Forebyggelse
For at undgå bakterievækst i varmtvandsbeholder og ledninger, anbefaler vi følgende retningslinjer:

 • Vandet i varmtvandsbeholderen har en temperatur mellem 55-59 grader. Ved 60 grader opstår der for meget kald i beholderen og rørene.
 • Vandet ved fjerneste tappested bør være minimum 50 grader
 • Retur fra cirkulation til varmtvandsbeholderen bør være minimum 50 grader
 • Blinde rørender bør fjernes
 • Koldt vand bør ikke overstige 20 grader
 • Vandinstallationen bør gennemskylles efter længere fravær.

Undersøgelse
Den nemmeste måde at undersøge for legionellabakterier er ved at måle vandets temperatur ved alle tappesteder. Er temperaturen over 50 grader, er muligheden for vækst af legionellabakterier ikke til stede.

Det er også muligt, at foretage en undersøgelse af det varme brugsvand for indhold af legionellabakterier. Dette skal gøres i samarbejde med Statens Serum Institut.

Hvem skal kontaktes ved mistanke
Det er ejers ansvar, at sikre mod legionellabakterier.

Hvis en lejer har mistanke om smitterisiko, skal ejer kontaktes for undersøgelse af mulig forekomst af legionellabakterie.

Hvis ejer ikke reagerer, kan der rettes henvendelse til kommunes byggesagsafdeling på 39 57 59 05 eller via mail byggesag@gladsaxe.dk.

Skimmelsvamp er nogle små svampelignende vækster, der findes naturligt i jorden og på planter i naturen.

De findes desværre også i nogle huse, hvor de har gode betingelser, hvis der er fugtigt og der er noget materiale at leve af. De lever af organiske materialer, som for eksempel findes i støv, træ og tapet.

Hvordan ser skimmelsvamp ud?
Skimmelsvamp viser som oftest som sorte pletter og lugter af mug.

Hvilken betydning har skimmelsvamp for sundheden
Vi reagerer meget forskelligt på skimmelsvamp. Nogle opdager det ikke, men andre er plaget af det i forskellige grader. Symptomer kan være:

 • Irriterede øjne, næse og luftveje
 • Hoste og trykken for brystet
 • Åndedrætsbesvær
 • Hovedpine

Nogle skimmelsvampe kan udskille mycotoksiner. Det kan give udslæt, hvis man rører ved den.

Hvad kan årsagen være til at man får skimmelsvamp i huset
Alle huse – nye som gamle – kan rammes af skimmelsvamp. Skimmelsvamp kommer steder hvor der er for meget fugt. Typiske steder er badeværelset, køkkenet og kælderen.

Hjælp til at fjerne skimmelsvamp
Før man går i gang med at fjerne skimmelsvamp er det vigtigt, at man først finder årsagen til svampen.

Eksempler kan være et utæt tag, revner i facade. Kloak, afløb eller dræn der ikke virker efter hensigten. Mulighederne er mange. Det kan være en god ide at få hjælp til opgaven af en professionel rådgiver, der er vant til at arbejde med skimmelsvamp.

Når skaden er udbedret kan mindre angreb på vaskbare overflader (eksempelvis glasvæv, klinker) fjernes ved at vaske med et desinfektionsmiddel (eksempelvis rodalon) eller anden klorholdigt rengøringsmiddel.

Materialer der ikke kan vaskes (eksempelvis isoleringsmiddel, tapet) skal udskiftes.

Hjælp til at holde skimmelsvampen væk
Det er vigtigt at du sørger for at holde dit hus tørt. Det vil sige;

 • Luft ud mindst 2 gange dagligt (gennemtræk)
 • Stil ikke møbler eller andre ting direkte op ad ydermure.
 • Hæng ikke tøj til tørre indendørs. Bruger du tørretumbler, så sørg for ventilation mens den kører.
 • Sørg for ventilation mens du bader og laver mad.
 • Vask badeforhæng ofte.

Yderligere information
Husk at en husforsikring ikke altid dækker angreb af skimmelsvamp. Derfor er det en god ide at tjekke din forsikring og evt kontakte dit forsikringsselskab, hvis du er i tvivl.

Din bolig