Afløbskoefficient

Formålet med en afløbskoefficient er, at der kun ledes den mængde regnvand til kloakken, som kloakledningerne er dimensioneret til.

Afløbskoefficienten er et udtryk for, hvor stor en del af det regnvand, der falder på en matrikel, som må ledes til kloakken. For visse områder er der ikke angivet nogen afløbskoefficient. I disse tilfælde skal du kontakte Gladsaxe Kommune på telefon 39 57 58 51.

Hvordan bruger jeg afløbskoefficienten?

Afløbskoefficientern kan bruges til at beregne, hvor stort et befæstet areal på matriklen, der må føre regnvand til kloakken. Det befæstede areal er tagareal, fliser, asfalt med videre.

Beregningen er: grundareal x afløbskoefficient = befæstet areal, hvoraf der må ledes regnvand til kloakken.

Hvis eksempelvis matriklen er 800m2 og afløbskoefficienten er 1/6, må der kun ledes regnvand til kloakken fra 133 m2 befæstet areal.

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan overholde min afløbskoefficient?

Hvis du ikke kan overholde afløbskoefficienten, kan du eksempelvis lede regnvandet til en faskine, fra den del af det befæstede areal som er "større" end afløbskoefficienten angiver. Andre løsninger til at håndtere regnvandet på egen grund kan du læse om på vores regnvands-hjemmeside. Hvis løsningerne ikke er nok, skal regnvandet forsinkes. Kontakt Gladsaxe Kommune på telefon 39 57 58 51 for at høre mere om dette.

På kortet nedenfor kan du se din afløbskoefficient.

 

Regnvandshåndtering

På vores regnvandshjemmeside kan du læse om, hvilke løsninger du kan gøre brug af for at imødekomme aføbskoefficienten.

Regnvandshjemmesiden
Vand og varme