Driftsforstyrrelser

Pludselig opståede skader - hvad skal jeg gøre?

Vand

  • Vandsprængninger

Offentlige ledninger repareres af det kommunalt ejede selskab Novafos. Reparation af private ledninger påhviler grundejeren. Novafos vil være behjælpelig med at lukke stophanen.

Læs mere på Novafos' hjemmeside

Ved driftsforstyrrelser vedrørende drikkevandet og vandledninger kontaktes vagtafdelingen i Novafos.

Novafos' kontaktoplysninger

Telefon: 44 20 80 00

Åbningstider: Mandag til torsdag mellem kl. 8.00 og kl. 15.00 og fredag mellem kl. 8.00 og 14.00

Telefon udenfor normal arbejdstid: 44 20 80 80.

E-mail: novafos@novafos.dk

Adresse: Novafos, Blokken 9, 3460 Birkerød

Her kan du se seneste nyt om driftsforstyrrelser

Kloak

  • Tilstoppet kloak
  • Oversvømmet kælder
  • For høj vandstand i søer

Ved tilstoppet kloak bør du først sikre, at der er gennemløb til ejendommens samlebrønd. Dette kan du undersøge ved at hæve dækslet til samlebrønden og for eksempel skylle i toilettet.
 
Ved driftsforstyrrelser vedrørende offentlig kloak kontaktes Novafos på telefon 44 20 80 00

Problemer med rotter?

Hvis du har mistanke om, at der er rotter på ejendommen, er det din pligt at melde det. Hvis du indberetter på selvbetjeningsløsningen får rottefirmaet besked direkte.

Indberet rotter

Regnvandshåndtering

Lokal Afledning af Regnvand (LAR) betyder at man leder regnvandet ud på egen grund og nedsiver det lokalt. På den måde mindskes belastningen på kloakken og haven får mer-værdi i form af mere vand i haven.

Regnvandshjemmesiden
Vand og varme