FAQ om dit drikkevand

Hvor hårdt er mit vand?
Vandet i Gladsaxe Kommune er 18-20°dH, hvilket svarer til hårdt vand.

Hvorfor bliver mit vand rødbrunt?
Hvis dit kolde vand bliver uklart, misfarvet eller rødbrunt, kan det skyldes reparationsarbejder i forsyningsledningen i gaden eller inde i ejendommen. Det er et forbigående fænomen. Vandet er ikke sundhedsskadeligt. Misfarvningen skyldes medrivning af aflejret kalk og/eller jern fra ledningernes inderside. For at få rent vand skal du gennemskylle dit ledningssystem ved at lade alle vandhaner løbe, indtil vandet bliver klart. Dette vil normalt vare et par minutter.

Hvad gør jeg hvis mit vasketøj er blevet rustfarvet?
Skulle der ske skade på vasketøjet som følge af rust i vandet, kan man følge dette råd: Tøjet lægges i vand tilsat 1 dl citronsyre pr. 10 l vand. Efter½time vrides tøjet og vaskes igen i en varm sodaopløsning med 3 dl soda til 10 l vand. Tøjet skylles og færdigbehandles som efter normal vask.

Hvorfor er mit vand hvidt?
Hvis vandet ved tapning er hvidt, skyldes det normalt luft i vandet. Prøv at fylde et glas med det hvide vand. Hvis der er luft i vandet, vil vandet blive klart nedefra og op, idet luften bruser af. Luft i vandet er et forbigående fænomen, der er uskadeligt. Det kan forekomme, hvis der indesluttes luft i forbindelse med reparationsarbejder på ledningssystemet.

Hvorfor får jeg blågrønne aflejringer?
I kobberinstallationer vil der kunne opløses kobber i vandet. Kobber kan sætte sig som blågrønne aflejringer i elkedler, toiletter, håndvaske o.l. Indholdet af kobber vil være størst efter stilstand i installationen. Skyl derfor altid vandhanen igennem, således at vandet er koldt, inden du drikker det.

Hvorfor lugter mit vand af ”rådne æg”?
Lugten af "rådne æg" (svovlbrinte) kommer normalt fra det varme vand. Lugten opstår enten på grund af manglende vedligeholdelse af varmtvandsanlægget eller fordi anlægget er overdimensioneret.

Tilsættes der kemikalier til vandet?
Nej, der tilsættes ikke kemikalier til vandet. Grundvandet behandles ved simpel iltning og filtrering, inden det ledes ud til forbrugerne.

Hvorfor er vandet i koldtvandshanen varmt?
Hvis vandet i koldtvandshanen er varmt, hænger det ofte sammen med, at varmt- og koldtvandsrørene i husets installation ligger for tæt. Derved afgiver det varme vand i varmtvandsrørene varme til det kolde vand. For at bibeholde den gode vandkvalitet i eget ledningssystem kan du isolere rørene.

Er det rigtigt, at det danske grundvand indeholder pesticider?
Nogle steder i landet er der fundet pesticider i grundvandet. Konsekvensen af disse fund har været, at boringerne, hvorfra dette grundvand har været hentet, er blevet lukket.

Er det bedre at drikke vand fra flasker end vand fra vandhanen?
Vandet fra vandhanen er underlagt løbende kontrol, således at man altid kan være sikker på, at drikkevandet lever op til de høje kvalitetskrav, vi stiller i Danmark. Så med mindre man har et ønske om, at der skal være brus i vandet, eller det skal have smag af citron, lime eller lignende, så kan man med sindsro drikke vandet fra vandhanen.

 

Vand og varme