FAQ om kloakken

Hvad gør jeg, hvis jeg observerer rotter eller rottehuller?
Du har pligt til at meddele kommunen, hvis du ser rotter eller blot har mistanke om rotters tilstedeværelse. Kommunen sørger herefter for bekæmpelse af rotterne. Læs mere om hvordan du anmelder rotter hos By- og Miljøforvaltningen i Gladsaxe Kommune.
 

Hvad gør jeg, hvis min kloak er stoppet?
Undersøg om der står vand op i din skelbrønd, og om naboer har tilsvarende problemer. Såfremt der ikke er opstuvning af kloakvand i skelbrønden, og dine naboer ikke har problemer, skyldes problemet sandsynligvis en forstoppelse i dine egne kloakledninger. Som ejer har du pligt til selv at sørge for renholdelsen af stikledningerne helt frem til hovedkloakken. Du kan evt. kontakte et slamsugerfirma, der kan spule din kloak. Læs mere på Nordvands hjemmeside om hvad du skal gøre, hvis kloakken er tilstoppet.
 

Hvor kan jeg få oplysninger om kloakken på min grund?
Normalt ligger oplysninger om din kloak og dine afløbsinstallationer i ejendommens byggesag. Kommunens byggesagsarkiv er scannet i et såkaldt Weblager, som du kan få adgang til.
 

Hvad gør jeg, hvis jeg ønsker en ny tilslutning til det offentlige kloaksystem?
Du skal have en tilladelse hos kommunens Byggesagsafdeling.
 

Hvad gør jeg, hvis veje er oversvømmede og rendestensbrønden (vejbrønden) er stoppet eller dækslet sidder løst?
Du skal kontakte Gladsaxe Kommunes Driftsafdeling på telefon 39 57 66 66.

Vand og varme