Vand- og afløbsledninger

Du skal hente en tilladelse fra kommunen før du bygger, omlægger eller installerer vand- og afløbsledninger.
Det gælder dog ikke for renovering af eksisterende ledninger og for ledningsarbejder ved enfamiliehuse.

Hvilke oplysninger skal jeg sende til kommunen
Ansøgningen skal altid være skriftlig og indeholde:

  • Oplysning om adresse og matrikelnummer.
  • Underskrift fra ejeren.
  • Kloak- eller ledningsplan der tydeligt viser de eksisterende og nye forhold.

Ansøgning med bilag skal fremsendes i 2 eksemplarer.

Hvem må udføre arbejdet
Alt arbejde med vand- og afløbsledninger skal udføres af en autoriseret mester. Du kan på dansk byggeris hjemmeside få adgang til et register over autoriserede kloakmestre.

Ønsker du at føre vand til faskine, så skal du søge om tilladelse hertil hos Kommunens Miljøafdeling.

Hvad koster det
Har en ejendom ikke tidligere været beliggende i et kloakeret område (inddraget under et kloakopland), skal der betales et tilslutningsbidrag. Se taksterne får nye stikledninger og vandstik på Novafos' hjemmeside.

Genbrug af regnvand

Man kan genbruge det regnvand som falder på taget, og bruge det til tøjvask eller toiletskyl. En borger i Gladsaxe Kommune fortæller her om, hans projekt med at genbruge regnvand.

Genbrug af regnvand
Vand og varme