Varmepumper og støj

En varmepumpe flytter varmen i udeluften ind i huset til rumopvarmning eller til opvarmning af brugsvand. De mest effektive varmepumpesystemer kan levere op til 5 gange så meget varme, som den tilførte elektricitet. Varmepumpen bruger strøm til drift. Varmepumpen minder meget om et almindeligt køleskab, men fungerer bare omvendt og skaber varme i stedet for kulde.

Varmepumpen kører oftere jo koldere udetemperaturen er, da der er mere energi i varm luft end i kold.

Støj
Varmepumper kan give støjgener både ude og inde. Du skal være opmærksom på, at Gladsaxe er et byområde, hvor husene typisk ligger tæt. Støj fra varmepumper kan derfor blive et problem, hvis naboerne bor tæt på. Støjen fra varmepumpen vil her sandsynligvis overskride grænseværdier for maksimalstøj hos naboen om aftenen og natten. Støjgrænsen vil som tommelfingerregel være 35 dB ved skel til naboen i nattetimerne.

Hvis kommunen modtager en klage over støj fra en varmepumpe, kan kommunen give et påbud om at nedbringe støjen.

Energistyrelsen har udarbejdet en guide omkring støj fra varmepumper og en beregningsmodel, der kan hjælpe med at finde den mest hensigtsmæssige placering af en evt. varmepumpe.

Styr på støjen - en guide til installation af luft til vand-varmepumper

Beregningsmodel: Vælg den rigtige varmepumpe-løsning fra start

Bor du i lejlighed eller rækkehus?

Hvis du bor i lejlighed eller rækkehus er der som regel restriktioner på, hvor varmepumpen må placeres, og derfor skal opsætningen af den godkendes af Byggesagsafdelingen. 
Send en mail til Byggesagsafdelingen og giv besked om, hvilken type varmepumpe, du ønsker at installere og hvor den skal placeres.

Støj
Varmepumper kan give støjgener både ude og inde. Du skal være opmærksom på, at Gladsaxe er et byområde, hvor husene typisk ligger tæt. Støj fra varmepumper kan derfor blive et problem, hvis naboerne bor tæt på. Støjen fra varmepumpen vil her sandsynligvis overskride grænseværdier for maksimalstøj hos naboen om aftenen og natten. Støjgrænsen vil som tommelfingerregel være 35 dB ved skel til naboen i nattetimerne.

Hvis kommunen modtager en klage over støj fra en varmepumpe, kan kommunen give et påbud om at nedbringe støjen.

Energistyrelsen har udarbejdet en guide omkring støj fra varmepumper og en beregningsmodel, der kan hjælpe med at finde den mest hensigtsmæssige placering af en evt. varmepumpe.

Styr på støjen - en guide til installation af luft til vand-varmepumper

Beregningsmodel: Vælg den rigtige varmepumpe-løsning fra start

Hvis du bor i lejlighed eller rækkehus er der som regel restriktioner på, hvor varmepumpen må placeres, og derfor skal opsætningen af den godkendes af Byggesagsafdelingen. 
Send en mail til Byggesagsafdelingen og giv besked om, hvilken type varmepumpe, du ønsker at installere og hvor den skal placeres.

Din bolig