Bygnings- og boligregister

Bygning- og boligregistret, i daglig tale kaldet BBR, indeholder oplysninger om ejendommens bygninger, vand- og afløbsforhold samt tekniske anlæg.

Hvad bruges BBR til

Bygnings- og boligregistret bruges blandt andet til vurdering af fast ejendom, byggesagsbehandling, arealplanlægning, folke- og boligtællinger, beregning af bloktilskud af staten, beregning fra boligsikring og boligydelse.

BBR-ejermeddelelse

Som ejer af fast ejendom får du tilsendt BBR-ejermeddelelse, som indeholder ejendommens faktiske fysiske forhold.
 
Du får automatisk en BBR-ejermeddelelse hvis:

  • du er ny ejer
  • registerets oplysninger ændres som følge af en byggesagsbehandling

Det er dit ansvar at sikre, at oplysningerne på din BBR meddelelse er korrekte. Finder du fejl eller mangler, skal du sende en mail til byggesagsafdelingen med meddelelse om hvad der skal rettes.

 

Ejendomsskat