Vurdering af din ejendom

Ejerboliger vurderes hvert andet år i de ulige år per den 1. oktober. SKAT sender vurderingen for ejerboliger ud sammen med årsopgørelsen i foråret i de lige år, og herefter er der klagefrist frem til den 30. juni.

De ejendomsvurderinger, som du kan se på ejendomsskattebilletten, er således ikke en ny vurdering, og derfor kan du ikke klage over den. Bemærk årstallet for vurderingen.

Læs mere om ejendomsvurdering og klager på SKAT's hjemmeside eller ring til SKAT på 72 22 18 18.

Bemærk venligst, at SKAT i disse år er ved at revidere vurderingssystemet, og at vurderingen per 1. oktober 2013 derfor er suspenderet. Læs mere på SKAT´s hjemmeside


Vurderingsfortegnelsen

Du kan se vurderingsfortegnelsen på SKATs hjemmeside.
www.vurdering.skat.dk/Ejendomsvurdering

Ejendomsskat