Ret BBR på din ejendom

Du har nu som boligejer mulighed for at kunne foreslå ændringer til Bygnings- og Boligregistret (BBR) via en Indbakke - Ret BBR - der er udviklet af Udviklings- og Forenklingsstyrelsen. 

Formålet med denne løsning er at gøre det lettere for dig som boligejer at få rettet oplysninger om ejendommen, således at BBR-registret  er retvisende. 

Du skal være opmærksom på, at BBR skal afspejle de faktiske forhold på ejendommen. En rettelse kan betyde at eventuelle ikke godkendte bygninger skal lovliggøres. Hvis bygningen ikke er godkendt vil du skulle søge byggetilladelse til lovliggørelse af forholdet. I sagsbehandlingen vil vi vurdere om bygningen kan godkendes eller skal fjernes.

Du kan finde linket her .

Hvis du har problemer med at logge dig på Ret BBR, skal du ringe til Udviklings- og Forenklingsstyrelsen (Ret BBR Support) på telefon 72 22 28 55.

BBR-faglige spørgsmål rettes til Gladsaxe Kommune på 39 57 59 05.

Ejendomsskat