Hvad sker der den dag, hvor skorstensfejeren kommer
Dagen før der skal fejes skorsten, lægger skorstensfejeren en besked om, at fejning foretages næste dag. Skorstensfejning for en villa omfatter normalt fejning, rensning af røgrør og brandpræventivt syn.
Efter indberetning fra skorstensfejermesteren opkræver Byrådet de lovpligtige skorstensfejergebyrer hos husejeren sammen med de kommunale ejendomsskatter.

Beløbet dækker kun de lovpligtige fejninger og brandsyn.
Der kan forekomme betaling ud over det beløb, der opkræves på ejendomsskattebilletten, idet andre gebyrer og eventuel regulering i løbet af året opkræves direkte af skorstensfejermesteren.

Tilbagebetaling af uberettigede opkrævede beløb foretages af skorstensfejermesteren.

Kontrolmåling af oliefyrsanlæg
Som hovedregel skal skorstensfejeren foretage kontrolmåling af oliefyringsanlæg en gang om året. Undtagelsen er, at ejeren eller brugeren af anlægget dokumenterer over for skorstensfejeren, at der foreligger en aftale om et årligt eftersyn af anlægget med en servicevirksomhed eller af en ejendomsmedarbejder, som er registreret som intern servicemontør for anlægget.

Betaling for kontrolmåling opkræves ikke sammen med de kommunale ejendomsskatter

Skorstensfejer