Hvem skal underrettes hvis jeg tager min skorsten i brug?
Ved nyetablering skal skorstensfejermesteren også underrettes med henblik på varetagelse af den lovpligtige skorstensfejning.

Hvor ofte skal de renses
Skorstene tilsluttet oliefyr i en villa og skorstene tilsluttet brændeovne, skal normalt renses en gang om året. Du kan dog lave en aftale med skorstensfejeren om hyppigere eller sjældnere fejning. Ved større anlæg skal der renses to gange om året.

Hvad hvis jeg ikke bruger min skorsten mere
Ophører brug af en skorsten for eksempel ved overgang til anden varmekilde eller nedtagning af brændeovn, skal du foretage afmelding til skorstensfejermesteren, der herefter foretager en besigtigelse.
 

Skorstensfejer