Lovgivning
Fejning af skorstene er lovpligtig og har til formål at forebygge skorstensbrande. Lovgrundlaget er Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger for skorstene og ildsteder, nr. 239 af 27. april 1993.

Ejere og brugere af oliefyringsanlæg, der som hovedformål anvendes til bygningsopvarmning, skal sørge for, at anlæggene kontrolmåles, justeres og renses en gang om året. Lovgrundlaget findes på retsinformation.dk (Bekendtgørelse om eftersyn af kedel- og varmeanlæg i bygninger)

Skorstensfejer