Adresseoplysning og bopælsattest

Har du brug for at finde en person eller virksomhed, kan du læse her hvordan.

Adresseoplysning

Private personer og virksomheder kan få oplysning om personers nye navn og adresse mod betaling. For at få oplysningerne kræver det, at du kan identificere en bestemt person ved angivelse af:

Navn (nuværende eller tidligere)

Adresse (nuværende eller tidligere) eller

Fødselsdato, eventuelt personnummer

Oplysningen koster 75 kroner.

Hvis du skal bruge adresseoplysninger, som er ældre end 1978, skal du rette henvendelse til Gladsaxe Byarkiv.

Ved adresseoplysninger som ikke findes i CPR registeret (arkivundersøgelser) opkræves der et gebyr på 545 kroner til dækning af de omkostninger, som er forbundet med besvarelsen ifølge CPR-lovens § 33, stk. 2.

Når du skal flytte