Rotter, katte og andre dyr

Hvis du har mistanke om, at der er rotter på ejendommen, er det din pligt at melde via vores selvbetjeningsløsning Gladsaxe.dk/rotter.

Der vil derefter gå besked direkte til vores rottefænger.

 

Hvis du har mistanke om rotter på ejendommen, er det din pligt at melde det. Når du har indberettet det på vores selvbetjeningsløsning bliver der sendt besked direkte til rottefirmaet. Du skal være opmærksom på, at de ringer fra ukendt nummer.
Finder du en død rotte skal du blot samle den op i en pose, binde knude på posen og smide den ud med det almindelige affald.

Hvad sker der når rottefængeren kommer ud?

Hvis der konstateres rotter på din ejendom, lægger vores rottefirma kasse med gift ud. Dette er gratis for dig.

Hvis der konstateres brud på kloakken på din egen grund bliver du pålagt at reparere den. Det skal du selv betale.

Er bruddet på det offentlige kloaksystem, er det kommunens ansvar at reparere kloakken. Her betaler kommunen.

Egen aftale om rottebekæmpelse

Det er ifølge rottebekendtgørelsen muligt for en borger eller fødevarevirksomhed uden for kommunens åbningstid, hvor kommunal rottebekæmpelse ikke kan tilkaldes, at indgå en aftale med autoriseret person om bekæmpelse.
Kopi af aftaleskema skal efterfølgende indsendes til kommunen. De udgifter, der er forbundet med denne bekæmpelsen, afholdes af grundejer eller lejer.

Anmeldelse uden adgang til nettet
Hvis du ikke har mulighed for at anmelde via vores selvbetjeningsløsning, kan du ringe til kommunen.

Hverdage
Kl. 09:00 – 14:00 kan du få fat i By- og Miljøforvaltningen på telefon 39 57 59 15
Kl. 14:00 – 15:30 er det ikke muligt at få hjælp via kommunen
Kl. 15:30 – 22:00 kan du ringe til vagten på telefon 39 57 66 75 (Kun indendørs)
Kl. 22:00 – 09:00 er det ikke muligt at få hjælp via kommunen

Weekend og Helligdage - Kun indendørs rotter
Kl. 07:00 - 22:00 kan du ringe til vagten på telefon 39 57 66 75
Kl. 22:00 – 07:00 er det ikke muligt at få hjælp via kommunen
Rotter set udendørs kan kun anmeldes via vores selvbetjeningsløsning i weekender og på helligdage.

Hvis du oplever problemer med herreløse katte, kan kommunen i samarbejde med Kattens Værn indfange dem
Du skal udfylde vores rekvisition og sende den til bymiljo@gladsaxe.dk. Vi kontakter herefter Kattens Værn.
Når de herreløse katte er indfanget, sender vi en opkrævning til dig. Prisen er for tiden 88 kroner for indfangning af en kat.

Ræven er ikke et skadedyr, men et vildt dyr
Ræve findes over i Danmark, og også i Gladsaxe. Den holder til ved parker, kirkegårde, baneskråninger, kolonihaver og i tilgroede villahaver. Ræven har helt tilpasset sig byens menneskeskabte landskab.

Dyrenes Beskyttelse har i samarbejde med Skov-og Naturstyrelsen udarbejdet pjecen ”Om at leve med byræve

Her kan du bl.a. læse svaret på om ræve er farlige og få hjælp til at undgå dem.

Hvis du oplever en syg ræv og mener den bør fjernes fra dit område, kan du kontakte os via mailen bymiljo@gladsaxe.dk. I mailen skal du oplyse hvor ræven opholder sig, din vurdering af ræven og hvem vi må kontakte for yderligere information.

Vi tager derefter kontakt med en jæger og sammen med ham vurderer vi sagen. Hvis jægeren mener der skal ske indfangning, tager vi kontakt til dig.

Mink i naturen er enspændere. De kan holde territorier som er op til 2,5 km2, som de ikke deler med andre voksne dyr. Minken er et aktivt, nysgerrigt og opfindsomt dyr. De har svømmehud og bruger en stor del af deres tid i vand. Minken jager også både til lands og til vands.

Hvis du oplever problemer med mink og mener de bør fjernes fra dit område, skal du kontakte os via mail: bymiljo@gladsaxe.dk. I mailen skal du oplyse om hvor du har observeret minken, hvilke gener den påfører og hvordan vi kan kontakte dig. Du vil herfter blive kontaktet af en af vores medarbejdere.

Hvis du er plaget af mus, hvepse, bier, myrer, fugle eller andre dyr henviser vi til at kontakte en fagmand. Dette er dog på egen regning og kommunen anbefaler ikke nogen. Søg i fagbogen eller via nettet. Du kan også finde gode råd hos Naturstyrelsen

Der er indgået aftale med Beredskab Øst om fjernelse af døde dyr fra offentlige veje og pladser.

Aftalen indeholder:

  • Fjernelse af døde dyr
  • Ved mærkede/registrere dyr søges ejerforhold og ejer kontaktes
  • Bortskaffelse og destruktion af døde dyr

Aftalen omfatter ikke fjernelse fra naturområder (offentlige parker, søer o.lign).

Rekvisition af assistance, kontakt Beredskab Øst på 70 25 27 29

Selvbetjening

Betjen dig selv på nettet

Byg og bolig