Har du Rum til en ung?

Vil du hjælpe en ung med at skabe et hjem og samtidig have en fast lejeindtægt? 

Rum til en ung er et nyt tilbud, hvor du har mulighed for at leje et værelse ud til en ung i Gladsaxe, der ikke har en fast base – unge som måske bor midlertidigt hos venner og familie, og som har brug for ekstra støtte og netværk. Gennem 'Rum til en ung' får de unge mulighed for at leje et værelse og samtidig modtage støtte fra en erfaren mentor. For mange unge kan dét at få en stabil base, være netop det skridt, der gør, at de kommer godt videre.

Du er meget velkommen til at skrive eller ringe til os, hvis du er interesseret i at høre mere om muligheden for at leje et værelse ud til en ung.

 

Lejerne er unge i alderen 17 til 25 år, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er nødsaget til at finde midlertidige alternativer - eller som bor midlertidigt og uden kontrakt hos familie, venner eller bekendte. Unge, der med andre ord ikke har sit eget frit tilgængelige sted at overnatte og råde over, og som står i en sårbar livssituation. 

Flertallet af de unge har kontakt med Ungeenheden i Gladsaxe, der blandt andet hjælper unge i gang med en uddannelse eller arbejde. Ungeenheden har derfor et indgående kendskab til de unge, og vil være med til at afgøre, hvem der kan deltage i projektet. For at man som ung kan deltage i projektet, er det en betingelse, at man ikke har et alvorligt misbrug, ikke lider af ubehandlede psykiatriske lidelser eller har begået alvorlig kriminalitet.

Som vært skal du være fyldt 30 år, være bosiddende i Gladsaxe Kommune, og have et ekstra værelse til rådighed. Derudover er det vigtigt, at du/I har lyst til og mod på at indgå i en social relation med en ung, der står i en sårbar situation. Du eller din familie og dig støtter, hvor I kan og sådan som det passer ind i jeres hverdag. Samtidig vil den unge have en tæt kontakt til en mentor, der vil give den rette støtte.

I den Boligsociale Enhed, som projektet udgår fra, vil vi have fokus på at skabe et godt match mellem dig og den unge. Vi hjælper jer desuden med at afstemme forventninger og støtter dig/jer gennem hele forløbet.

Der er ikke specifikke krav til værelsets størrelse og indretning, men værelset skal kunne give den unge mulighed for at have et privat, socialt liv. Mulighed for madlavning samt eget bad/toilet vil desuden være en fordel. Prisen på værelset kan derudover ikke være højere, end at den unge selv har mulighed for at afholde udgiften. Huslejen inklusiv forbrug vil derfor kunne være op til 3500 kroner. Den Boligsociale Enhed og udlejer vil sammen fastlægge husleje og depositum for det enkelte værelse. 

Værelset udlejes på ubestemt tid, men med en måneds opsigelse for begge parter. Selve udlejningen vil være efter ordinære vilkår uden kommunens mellemkomst.

De unge, som deltager i projektet, vil blive tilknyttet en mentor, som tilbyder social og praktisk støtte til den unge. Mentoren har i øvrigt fokus på at styrke den unges ressourcer og på at etablere et stabilt netværk omkring den unge. Indsatsen tager udgangspunkt i den unges ønsker og behov og planlægges af den unge og mentoren i fællesskab. 

Kontakt

Rum til en ung

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 20 25 63 51
rumtilenung@gladsaxe.dk

Byg og bolig