Arkitekturpolitik

Inspiration til din bygning

Dit projekt har indflydelse på byen som helhed, og vi har derfor lavet en arkitekturpolitik i Gladsaxe Kommune, der er tænkt som en inspirationsguide til dig.

I Gladsaxe Kommune har vi et stærkt ønske om at skabe bygninger, der bidrager til en levende by med borgerne i centrum. Det indebærer, at den arkitektoniske kvalitet holdes for øje i store så vel som små projekter.

Vi forsøger i arkitekturpolitikken at beskrive, hvad vi egentlig mener med arkitektonisk kvalitet og kommer med forskellige bud på, og hvordan man som borger kan være med til at højne standarden i sit eget byggeprojekt gennem blandt andet æstetik, balance og bæredygtighed.

Gladsaxe Kommunes Arkitekturpolitik vandt i 2015 Kulturministeriets Arkitekturpris.

Vær opmærksom på

Der kan i mange tilfælde være forhold ved din ejendom, som kræver tilladelse fra andre myndigheder, herunder Miljø og Klima samt Veje og Trafik. Dette anbefaler vi stærkt, at du undersøger og, såfremt det viser sig relevant, får behandlet inden, at du sender din ansøgning til Byggesag via Byg og Miljø. På denne måde lettes og forkortes selve byggesagsbehandlingen væsentligt.

Før du bygger