Miljøforhold ved bygge/anlægsarbejde

Du skal altid anmelde ”Større” midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter, mindst 14 dage før du går i gang med arbejdet til Gladsaxe Kommunes Miljøafdeling.

Anmeldelsen skal være skriftlig, og du skal sende den til Miljøafdelingen. Du har også pligt til at anmelde farligt affald.

Publikationer og regler