Solceller

Det er dit ansvar at sikre, at gældende bygningsreglement er overholdt. Du skal være opmærksom på, at solcellerne ikke må give anledning til generende reflekser for dine naboer, mv. og der kan være lokale bestemmelser, der kan forhindre opsætning af anlægget.

For alle typer gælder

Gældende lovgivning kan være:

Du skal være opmærksom på at

  • Anlægget kun må installeres/tilsluttes af autoriseret installatør, og at der findes en frivillig kvalitetssikringsordning / firma med KSO certifikat.
  • Solcellers effektivitet falder med stigning i temperaturen. Dette betyder, at det er en god idé med ventilation på bagsiden af solcellepanelerne. Ved valg af konstruktion bør der tages højde for dette.
  • Solceller bør anbringes så skyggefrit som muligt. Hældningen fra vandret bør være inden for intervallet 0 til 90 grader (optimalt er 45 grader) og afvigelse fra syd maksimalt 45 grader
  • Solceller genererer jævnstrøm, når de bliver belyst. Ved arbejdet med at installere solcelleanlægget bør der udvises stor forsigtighed, da der ved beskadigelse af solcellepaneler eller kabler er risiko for dannelse af såkaldte ”lysbuer”, der kan være livsfarlige. Det anbefales at udføre arbejdet i overensstemmelse med regler for arbejde under spænding (L-AUS).

Reglerne for opsætning af solceller varierer, afhængig af hvilken type bolig du bor i.

Enfamiliehus

Hvis du sætter dem plant med taget, så kan du sætte dem op uden at spørge os. Du skal dog indberette det til BBR. Dette gøres ved at sende en mail til os med følgende oplysninger

  • Mærke
  • Opførelsestidspunkt
  • Størrelse (hvor stor del af tagfladen det fylder)
  • Effekt i KW

Rækkehus

Før du må sætte solceller op på taget kræver det, at der er vedtaget et princip for jeres bebyggelse. Dette princip skal sendes til godkendelse hos os. Af princippet vil fremgå om du må sætte solceller op uden yderligere tilladelse fra os.

Øvrige bebyggelser

Du skal sende en ansøgning til os til godkendelse, før du sætter dem op.

 

Publikationer og regler