Legionella

Legionellabakterier er almindelige i våde og fugtige miljøer. Bakterien formerer sig bedst ved 30 - 40 grader, og trives derfor ofte godt i varmtvandsbeholdere, hvor temperaturen ikke er tilstrækkelig høj.

Hvad er legionella

Legionellabakterien er årsag til to forskellige sygdomme:

 • Legionærsygdom
     - Alvorlig form for lungebetændelse, som ofte kræver intensiv og langvarig behandling
 • Pontiacfeber
     - Influenzalignende sygdom, der går over i løbet af få dage uden behandling

Hvordan smitter legionella

Legionellabakterien smitter kun via lungerne. Den vigtigste smittekilde er forstøvet vand, eksempelvis fra brusebade. Mindre end fem procent af de personer, der udsættes for smitte, bliver syge. Dog er specielt personer med svækket immunforsvar er modtagelige for smitten.

Forebyggelse

For at undgå bakterievækst i varmtvandsbeholder og ledninger, anbefaler vi følgende retningslinjer.

 • Vandet i varmtvandsbeholderen har en temperatur mellem 55-59 grader. Ved 60 grader opstår der for meget kald i beholderen og rørene.
 • Vandet ved fjerneste tappested bør være minimum 50 grader
 • Retur fra cirkulation til varmtvandsbeholderen bør være minimum 50 grader
 • Blinde rørender bør fjernes
 • Koldt vand bør ikke overstige 20 grader
 • Vandinstallationen bør gennemskylles efter længere fravær.

Undersøgelse

Den nemmeste måde at undersøge for legionellabakterier er ved at måle vandets temperatur ved alle tappesteder. Er temperaturen over 50 grader, er muligheden for vækst af legionellabakterier ikke til stede.

Det er også muligt, at foretage en undersøgelse af det varme brugsvand for indhold af legionellabakterier. Dette skal gøres i samarbejde med Statens Serum Institut.

Hvem skal kontaktes ved mistanke

Det er ejers ansvar, at sikre mod legionellabakterier.

Hvis en lejer har mistanke om smitterisiko, skal ejer kontaktes for undersøgelse af mulig forekomst af legionellabakterie.

Hvis ejer ikke reagerer, kan der rettes henvendelse til kommunes byggesagsafdeling på 39 57 59 05 eller via mail byggesag@gladsaxe.dk.

Hvis du vil vide mere

På Boligejer.dk er der en guide, hvis du vil vide mere om legionella

 

Sundhed