Tilladelser og gebyr

Nyt bygningsreglement 2018 (BR18)

Den 1. januar 2018 træder et nyt bygningsreglement BR18 samt bekendtgørelse om certificering i kraft.

Med det nye bygningsreglement implementeres en ny struktur, hvorefter kommunen som udgangspunkt ikke skal foretage teknisk byggesagsbehandling, samt en certificeringsordning for brand og konstruktioner. Den nye struktur i BR18 betyder, at der er forskel på hvornår du skal indsende det tekniske materiale til byggesagen. I BR15 skal det indsendes med ansøgningen, mens det først skal indsendes ved færdigmeldingen i BR18.

I perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018, er det som bygherre muligt at vælge, om man vil søge om byggetilladelse efter det gamle bygningsreglement BR15 eller det nye bygningsreglement BR18.

Ved ansøgning om byggetilladelse skal man gøre det klart, hvilket bygningsreglement man søger efter. Det er ikke muligt at kombinere BR15 og BR18.

Ansøgning om byggetilladelse skal ske gennem www.bygogmiljø.dk

Her skal du være særlig opmærksom på, at ansøgningsmodulet automatisk opretter ansøgningen efter BR15.

Vil man i overgangsperioden, som er nævnt ovenfor, søge efter BR18, så skal man ændre til denne indstilling, således at ansøgningsmodulet ændres til at søge efter BR18.

Når overgangsperioden er udløbet (efter den 30. juni 2018), så er det kun muligt at søge efter BR18.

Du kan se det nye bygningsreglement BR18 på www.bygningsreglementet.dk  

 

Hvis du har spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på 39 57 59 05. Vi sidder klar på telefonerne alle hverdage ml 9-14


Forhåndsdialog

Hvis du ønsker at tale med os inden du går i gang, har du mulighed for en forhåndsdialog med en byggesagsbehandler. Denne første dialog er gratis.

For at booke et møde skal du sende os en mail på byggesag@gladsaxe.dk og anmode om en forhåndsdialog. Du skal samtidig vedhæfte følgende materiale

  • Beskrivelse af hvad du ønsker at tale om
  • Råskitse over projektet. Der er ikke krav om kvaliteten, men vi skal kunne se hvad du mener

Efter vi har modtaget din mail vil du blive kontaktet af en byggesagsbehandler med henblik på at aftale et møde.


Hvad koster sagsbehandling

Gebyret beregnes efter tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen, timeprisen for byggeprojekter som er omfattet af byggeloven.

For sager modtaget senest 31. december 2016 er timeprisen 641,00 kroner.
For sager modtaget i perioden 1. januar til 31. december 2017 er timeprisen 656,00 kroner.
For sager modtaget efter 1. januar 2018 er timeprisen 672,00 kroner

Gebyrerne er pristalsregulerede og vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Iht. lov nr. 640 af 12. juni 2013 kapitel 3A § 15 A stk. 8 § 28, stk. 1 affattes således:
Gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven skal opkræves efter tidsforbrug.

Se loven på retsinformation

Skal du bygge?