Tilladelser og gebyr

Ansøgning om tilladelse skal ske gennem bygogmiljø.dk, du kan læse mere om det i menuen i venstre side

Du kan se det gældende bygningsreglement på bygningsreglementet.dk  


Hvad koster sagsbehandling

Gebyret beregnes efter tidsforbrug i forbindelse med sagsbehandlingen, timeprisen for byggeprojekter som er omfattet af byggeloven.

Timetakst for 2016: 641,00 kroner.
Timetakst for 2017: 656,00 kroner.
Timetakst for 2018: 672,00 kroner
Timetakst for 2019: 684,00 kroner.

Gebyrerne er pristalsregulerede og vedtaget af Kommunalbestyrelsen.

Regningen sendes altid til ejeren af bygningen

Iht. lov nr. 640 af 12. juni 2013 kapitel 3A § 15 A stk. 8 § 28, stk. 1 affattes således:
Gebyrer for kommunalbestyrelsens behandling af ansøgninger i henhold til loven skal opkræves efter tidsforbrug.

Se loven på retsinformation

Skal du bygge?