Weblager

Kommunens oplysninger om din ejendom kan du finde i det digitale byggesagsarkiv, i daglig tale kaldet weblager.

På weblager.dk kan du finde oplysninger om din ejendom. Det kan eksempelvis være de byggesager der har været i tidens løb, kloakplaner samt andre sager der har været forbi byggesag.
Hvis du ser et dokument med et hængelås-ikon skyldes det, at dokumentet indeholder personfølsomme oplysninger, eksempelvis cpr-numre. Disse dokumenter er ikke frit tilgængelige. Vil du have adgang til dem, skal du kontakte kommunens byggesagsafdeling via mail og bede om adgang. I mailen er det vigtigt at du skriver hvilket dokument du ønsker adgang til. Dokumentet vil blive kigget igennem, og hvis det indeholder informationer der kan have relevans for din bygning, vil det blive fremsendt til dig.

Alle dokumenter ligger i pdf-format.

Når du går ind på weblager.dk skal du blot vælge Gladsaxe Kommune i venstre side, det kræver hverken login eller brug af NemID at komme ind.

Hvad er registreret?
Arkivet indeholder bygninger fra 1910. Kvaliteten kan variere afhængig af det oprindelige materiale. Hvis du ikke kan finde det, du søger, har vi med stor sandsynlighed ikke noget. Det kan eksempelvis være kloaktegning, indvendige ombygninger med mere. Det kan også være byggeri der er udført uden tilladelse fra kommunen.
Enkelte ejendomme kan du ikke umiddelbart få adgang til, eksempelvis banker og politistationer

Øvrig information
Opbevaring af tegninger og øvrige dokumenter vedrørende ejendommen påhviler altid husets ejer.

Hvornår kan jeg se nye byggesag?
I Gladsaxe Kommune har vi valgt at lægge sagerne på weblageret løbende. Det vil i praksis sige, at når en sag får byggetilladelse, bliver der lagt en sag på Weblager. Denne sag bliver opdateret, når byggeriet bliver færdigmeldt.

 

Skal du bygge?