Kortere ventetid i Høje Gladsaxe og Værebroparken

Fleksibel udlejning

Hvis du er studerende, har arbejde, er senior og opfylder bestemte kriterier, har du måske større chancer for at få en lejlighed, i Høje Gladsaxe eller Værebro Park.

Gladsaxe Kommune har indgået særlige aftaler, kaldet fleksibel udlejning, med nogle af boligorganisationerne. Aftalerne betyder, at de skal udleje dele af eller alle de ledige boliger ud fra andre kriterier end ventelisten.

Alle boligorganisationerne i Høje Gladsaxe udlejer boliger efter en såkaldt fleksibel venteliste. Du kan komme i betragtning til en bolig, hvis du lever op til ét af nedenstående krav.

 • Er du enlig, skal du have fuldtidsarbejde (37 timer om ugen)
 • Er i et par skal én af jer have fuldtidsarbejde (37 timer om ugen) eller I skal hver især arbejde minimun 25 timer om ugen. 

Du skal have haft dit arbejde i minimum  6 måneder før du kan få tilbudt en lejlighed. Er du nyuddannet, kan boligorganisationen undtagefra kravet om  6 måneders arbejde. 

Arbejder du indenfor et overenskomstområde, hvor timetallet er lavere end 37 timer, er det overenskomstens timetal, der gælder ved vurderingen af arbejdsmarkedstilknytningen. Som par betragtes ægtefæller, samt personer i papirløse samlivsforhold, hvor I kan dokumentere en varighed af samlivet i minimum 1 år.

Boligorganisationerne kræver dokumentation for, at du opfylder kravene, for eksempel ansættelseskontrakt, lønsedler, sygesikringsbevis, studiekort og lignende.

Er du under uddannelse, kan du komme på den fleksible venteliste. Du skal opfylde følgende krav:

 • Du studerer ved en SU-berettiget uddannelse  (fuldtidsuddannelse) eller har en uddannelsesaftale (lærekontrakt),

Hvis du er studerende, og dine forældre bor i Høje Gladsaxe, har du fortrinsret for andre studerende. Dette gælder kun, hvis du flytter direkte fra dine forældres lejlighed til egen lejlighed.

Boligorganisationerne kræver dokumentation for, at du opfylder kravene for eksempel uddannelsesaftale, lønsedler, sygesikringsbevis, studiekort og lignende.

Er du eller ét af husstandens medlemmer fyldt 55 år, og har husstanden hidtil boet i Gladsaxe Kommune, kan du/I skrives op på den fleksible venteliste. Man skal have fast bopæl i Gladsaxe Kommune.

Boligorganisationerne kræver dokumentation for, at du opfylder kravene for eksempel ansættelseskontrakt, lønsedler, sygesikringsbevis, studiekort og lignende.

Alle boligorganisationerne i Høje Gladsaxe er tilknyttet aftalen – find mere information om boligorganisationerne.

 

Værebroparken har et udlejningsprincip efter andre kriterier end et ventelisteprincip, og kaldet fleksibel udlejning.

 • Enlige med en bruttolønindkomst på min. kr. 300.000 årligt, det seneste år, inden du kan få anvist en bolig.
 • Par med en årlig samlet bruttolønindkomst på min. kr. 550.000 årligt, det seneste år inden du kan få anvist en bolig.
 • Der medregnes ikke indtægter i form af bidrag, boligsikring etc.)
 • Der vil efter en individuel vurdering kunne dispenseres fra disse krav, hvis den boligsøgende er nyuddannet og er startet på arbejde i umiddelbar forlængelse af uddannelsen.
 • Husstande med børn, som opfylder kriterierne, har fortrinsret.
 • Boligsøgende med arbejdsplads beliggende i Gladsaxe Kommune prioriteres frem for øvrige boligsøgende.
 • Dokumentation for indtægt og beskæftigelse skal afleveres i form af ansættelsesaftale og de seneste seks lønsedler.
 • Som udgangspunkt accepteres tidsbegrænsede ansættelser af kortere varighed ikke.
 • Unge under uddannelse, der har haft folkeregisteradresse i Gladsaxe kommune i mindst ½ år (evt. hos forældre)
 • Studerende på en videregående uddannelse i området.
 • Unge under uddannelse kan komme i betragtning til 1 og 2 rums boliger.
 • Unge par med børn under uddannelse, eller par hvor den ene er uddannelse og den anden i fast arbejde, kan komme i betragtning til 3 rums boliger.
 • Dokumentation for læreplads, studieoptagelse og aktivitet samt at du har boet i Gladsaxe Kommune i mindst ½ år skal afleveres.
 • Seniorer som i tide ønsker at flytte til passende bolig, og som afgiver bolig i Gladsaxe Kommune.
 • Seniorer, kan komme i betragtning til 2-3 rums boliger.
 • Dokumentation for afgivelse af bolig i Gladsaxe Kommune skal afleveres.

Du kan få mere at vide om, hvordan du skriver dig op ved at henvende dig til DAB/ Dansk almennyttig Boligselskab.

Kontakt

Boligformidlingen

Rådhus Alle 7
2860 Søborg
Telefon: 39 57 57 77
Boligformidlingen@gladsaxe.dk

Telefontider

Mandag-Fredag: 9.00-14.00

Søger du bolig?