Jeg har mistet vielsesattest

Hvis en af jer har mistet en vielsesattest, kan I gratis få en ny, når den skal bruges som dokumentation.

I kan bruge selvbetjeningen Bestil attest, hvis I er blevet kirkeligt viet, ellers skal I henvende jer til den myndighed, der har udstedt attesten.

Gladsaxe Kommunes Folkeregister har afleveret deres ægteskabsbøger fra 1923 til 2005 til Statens arkiver, Rigsarkivet.

Hvem kan bestille attester og udskrifter?

For at udstede en attest skal Rigsarkivet vide, hvad attesten skal bruges til. Desuden skal dit slægtsforhold til den person, som attesten/udskriften omhandler, angives.
Bemærk, at attester/udskrifter til brug for navneændring kun udstedes for ansøgerens forældre, bedsteforældre, oldeforældre eller tipoldeforældre.

Bestil udskrift af vielsesattest.

Ægteskab og parforhold