Når I vil giftes

I kan blive viet borgerligt på rådhuset eller ved en kirkelig vielse. Når I vil giftes, skal I søge om det. Det gør I ved at udfylde en ægteskabserklæring fra den kommune, som I begge eller den ene af jer bor i.

Uanset om I skal giftes i en kirke eller I ønsker en borgerlig vielse, skal I udfylde en ægteskabserklæring.

Vi har brug for hjælp til at udfylde skemaet

Hvis I ikke har mulighed for at betjene jer selv på nettet, kan I få hjælp i borgerservice eller på biblioteket.

Vi ønsker at ændre navne i forbindelse med vores bryllup

Hvis I ønsker navneændring i forbindelse med brylluppet, skal I bruge selvbetjeningsløsningen Navneændring på bryllupsdagen.

Læs her om betingelserne for ægteskab

Kommunen undersøger, om I opfylder betingelserne for at blive gift med hinanden, og udsteder herefter en prøvelsesattest.

Vi bliver gift på rådhuset

Skal I giftes på rådhuset, bliver prøvelsesattesten ikke udleveret.

Vi bliver gift uden for rådhuset

Hvis I skal vies uden for rådhuset, i en kirke eller i et godkendt trossamfund, får I udleveret en prøvelsesattest, som I skal aflevere til vielsesmyndigheden.

Prøvelsesattesten kan blive for gammel!

I skal være opmærksomme på, at prøvelsesattesten kan blive for gammel. Den må højst være udstedt fire måneder inden vielsen.

En borgerlig vielse kan foretages af borgmesteren eller en anden person, som borgmesteren har bemyndiget til det.

Vielser på rådhuset kan ske på alle hverdage i kommunens åbningtid.

Dato og tidspunkt for vielsen, angiver I, i forbindelse med at I udfylder ægteskabserklæringen.

Borgerlige vielser på lørdage forgår fra kl. 10:30.

I kan frit vælge, hvilken kommune I vil giftes i.

Vielsen foregår som regel på rådhuset, men borgmesteren kan tillade, at vielsen foregår f.eks. i en skov eller park. I Gladsaxe Kommune foregår borgerlige vielser som udgandspunkt på rådhuset eller i Rådhushaven.

Straks efter vielsen får I udleveret vielsesattesten.

Der skal være vidner med til brylluppet

En vielse skal overværes af mindst to vidner. Sørger I ikke selv for vidner, skal kommunen gøre det.

Hvis I vil giftes i en kirke, skal I henvende jer til præsten i den kirke, hvor I vil giftes. I skal medbringe og aflevere kommunens prøvelsesattest.

Der skal være vidner med til brylluppet

Der skal være mindst to vidner ved vielsen. Efter vielsen udsteder præsten en vielsesattest.

Her kan I læse om hvordan vielsesritualet foregår ved et kirkeligt bryllup.

I kan få religiøs velsignelse af en præst i folkekirken, hvis I er borgerligt viet eller har indgået registreret partnerskab. Præsten har dog ret til at nægte at velsigne jer. Ønsker I religiøs velsignelse, skal I henvende jer til den præst, I vil have til at give velsignelsen. Bemærk, at I beholder den oprindelige vielsesdato, selvom jeres ægteskab bliver velsignet i kirken.

Hvis I vil vies i et andet trossamfund, skal I kontakte trossamfundet. Vielse kan finde sted inden for de godkendte trossamfund, hvis blot en af jer hører til trossamfundet og trossamfundet har præster, som har vielsesbemyndigelse. I skal medbringe og aflevere prøvelsesattesten, som jeres kommune har udstedt. På Kirkeministeriets hjemmeside kan du finde en liste over godkendte trossamfund.

Ægteskabserklæring og prøvelsesattest

  • Uanset om I skal vies på rådhuset eller i kirken, skal I udfylde en ægteskabserklæring.
  • Kommunen vurderer, om I opfylder ægteskabsvilkårene.
  • Hvis I ikke skal vies på rådhuset, skal I bruge en prøvelsesattest. Den er et bevis på, at I har ret til at gifte jer med hinanden. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

Vielse i udlandet

  • Hvis I skal giftes i udlandet, skal I udfylde ægteskabserklæringen for at få en ægteskabsattest.
  • Attesten viser, at I efter dansk ret opfylder betingelserne for at indgå ægteskab. Attesten er gyldig i fire måneder efter udstedelsen.

Hvis du vil giftes med en borger som ikke har dansk CPR-nummer, skal du udfylde, underskrive og sende en ægteskabserklæring til:

Gladsaxe Kommune, Borgerservice, Rådhus Alle 7, 2860 Søborg

Her kan du downloade og udfylde ægteskabserklæringen

Marriage declaration / Eheerklärung

Ægteskab og parforhold