Opdag Bagsværd

OPDAG DIN BY er en kunststi imellem Værebro Park og Bagsværd, hvor 25 blå cirkler på vejen er åbne scener og lærreder til alles fri brug. Samtidig viser cirklerne vejen til Zigzagbroen i Værebro Park og Cirkelbroen i Genforeningsstenparken på hver side af motorvejen. Kunstværkerne kan benyttes frit af alle. 

Zigzagbroen i Værebro Park 

Cirkelbroen i Genforeningsstenparken​

Opdag din by er tilgængelig for alle på tværs af alder og byrum.

Det er sjovt som barn at opdage nye steder og muligheder i sin by, og det er skønt som medfølgende voksen at genopdage på ny - og så er det gratis. Eksempelvis kunne det være noget for morfar fra Skovbrynet, som tager på udflugt med sit barnebarn til Værebro Park og Genforeningsstenparken i Taxhøj. 

Find de blå cirkler, som viser vejen til Zigzagbroen og Cirkelbroen. På begge sider af motorvejen ligger også en Sansesti, som kun er markeret med et skilt, og som vokser langsomt frem.

Hold øje med ny information på Facebooksiden Kunst i Værebro Park

God fornøjelse!

 

BAGGRUND

Opdag din by - kunststien imellem Værebro Park og Bagsværd - er et tværfagligt kunstprojekt på initiativ af STATENS KUNSTFOND i samarbejde med Områdeinstitution Skovbrynet. Opdag din by er udviklet af billedkunstner Karoline H Larsen i nært samspil med kreativ medarbejder Mette Petersen og alle pædagogerne fra de 5 børnehuse: Bakken, Junibakken, Poplen,Taxhøj og Bakkely. Kunstværkerne er etableret af Bureau Detours Kbh. v. kunstner Benny Henningsen og AP-Leg samt certificeret ved Nordisk Legepladsinstitut.

TAK TIL SAMARBEJDSPARTNERNE

Områdeinstitution Skovbrynet, Gladsaxe Kommune, DAB, GAB, Afdelingsbestyrelsen Værebro Park, Seniorcenter Bakkegården og Statens Kunstfond.

Børn og fritid