Børn og økonomi

Aktuelle institutionstakster

Se de gældende takster for daginstitution, dagpleje, SFO og skoleklub.

Nedsat forældrebetaling

Du kan søge om fripladstilskud for dagtilbud til børn afhængig af husstandens aktuelle indtægt. Læs mere om hvordan du søger nedsat forældrebetaling.

Social-pædagogisk fripladstilskud

Familier med særlige sociale behov og/eller familiemæssige problemer kan søge om friplads i dagtilbud og klub.

Børne- og ungeydelse

De fleste forældre med et barn under 18 år, har ret til at modtage børne- og ungeydelse. Ydelsen udbetales i januar, april, juli og oktober kvartal. Læs mere om børne- og ungeydelsen her

Børnetilskud

Du kan modtage ordinært og ekstra børnetilskud, hvis du er enlig forsørger. Læs mere om børnetilskud her.

Børnebidrag

Alle med hjemmeboende børn under 18 år har ret til børnebidrag, hvis forældrene ikke bor sammen. Læs mere om børnebidrag her.

Barselsdagpenge

Læs om reglerne og søg om udbetaling af barselsdagpenge.

Familie, børn og unge