Barselsdagpenge

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler dine barselsdagpenge

 

Barselsdagpenge

Du og barnets anden forælder har ret til at holde barselsorlov, når I får et barn. De fleste kan få barselsdagpenge under orlov i stedet for den indkomst, der ellers ville have været gældende. Det er din situation, der afgør, om du kan få barselsdagpenge.

Du kan læse mere om barselsorlov og barselsdagpenge på borger.dk:

Se, hvad der gælder særligt for dig, hvis du er:

Hvis dit barn bliver alvorligt syg, kan du i nogle tilfælde søge om dagpenge. Læs mere om:

Hvis du har brug for hjælp

Det er Udbetaling Danmark, der står for refusion af barselsdagpenge.

Har du spørgsmål om barselsdagpenge, er der hjælp at hente på borger.dk/barselsdagpenge – her kan du:

  • få svar på de oftest stillede spørgsmål
  • se, hvilke frister du skal huske
  • beregne og planlægge din orlov.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark:

Skrevet af Udbetaling Danmark

Publiceret den 10-10-2012
Opdateret den 06-08-2015

FORM-nummer:
FORM-navn:

Sundhedsplejen

Sundhedsplejen har en vifte af tilbud, der starter allerede i graviditeten, og som fortsætter i særlig grad henover barnets første leveår og op gennem skolealderen. 

Læs om sundhedsplejen

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Børn og økonomi