Information om takster og betaling

Takstændring 

Takstændring finder sted fra den første i den måned, hvor barnet fylder år.

Vær opmærksom på, at der vil være en forskel i din egenbetaling, hvis du vælger dagtilbud eller klub i en anden kommune.

Forældrene som vælger pasning i en anden kommune skal være opmærksomme på, at egenbetalingen kan være højere eller lavere end Gladsaxe Kommunes takster. Egenbetalingen udregnes og opkræves af bopælskommunen.

Søskendetilskud 

Er der mere end ét barn i husstanden, der er meldt ind i et dagtilbud/SFO/skoleklub, ydes der søskendetilskud. Der skal betales fuld pris for den dyreste plads og der ydes 50 % rabat af betalingen for øvrige pladser. Børn i private skolers pasningsordninger får ikke søskendetilskud.

Fripladser

Efter ansøgning kan der bevilges fripladstilskud. For at være berettiget til fripladstilskud skal den årlige personlige husstandsindkomst i 2019 være under kr. 551.700. Der kan bevilges fuldt fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten er under kr.177.601.

Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år ydes der et fradrag med 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige modtager yderligere et fradrag på kr. 62.139.

Der bevilges ikke fripladstilskud til pasningsordning i privatskoler/privat pasning.

Du kan beregne og søge via Digital Pladsanvisning.

Betaling 

Girokort udsendes omkring den 20. i hver måned med sidste rettidige indbetalings dato den 5. hverdag den efterfølgende måned.

Betaling via Betalingsservice (BS) 
Hvis du modtager girokort, kan disse tilmeldes BS via din Netbank. Vær opmærksom på, at betalingsaftalen først er trådt i kraft, når dette fremgår af betalingsoversigten fra din bank. Indtil aftalen er tilmeldt, vil du fortsat modtage girokort.

Manglende betaling

Ved manglende betaling rykker Gladsaxe kommune for restancen. Der pålægges et gebyr på 250 kr. for restancer over 500 kr. For restancer under 500 kr. udgør gebyret 100 kr. Hvis restancen ikke betales, bliver restancen sendt til tvangsinddrivelse hos Gældsstyrelsen. Gældsstyrelsen vil derudover modregne i offentlige udbetalinger bl.a. Børnefamilieydelse.

Udmeldelse 

Udmeldelse skal ske via Digital Pladsanvisning med Nem-Id med én måneds varsel til den 15. eller udgangen af en måned. 

Yderligere oplysninger kan fås hos Pladsanvisningen.

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Børn og økonomi