Institutionstakster

Egenbetaling for perioden 1.1 2019 - 31.12 2019

Alder 1/1-dags dagtilbud samt SFO
alle beløb i kroner 
 

Skoleklub
fra 4. klasse
alle beløb i kroner

Ung i Gladsaxe
fra 7. klasse
alle beløb i kroner
0 år 3.363 - -
1 år 3.363 - -
2 år 3.363 - -
3 år 2.042 - -
4 år 2.042 - -
5 år 2.042 - -
6 år 1.580 - -
7 år 1.580 - -
8 år 1.580 - -
9 år 1.580 105 -
10 år 1.580 105 -
11 år - 105 -
12 år - 105 -
13 år - 105 0
14 år - - 0
  • Der opkræves særskilt betaling for koloniophold.
  • For børn med bopæl i anden kommune vil taksten blive udregnet og opkrævet af bopælskommunen.
  • OBS NY PR 1/1 Takst for børn opskrevet til Deltidsplads ifm barsel.  0-2 år 2.859 kr.  3-5 år 1.736 kr.
  • Der ydes tilskud til privat børnepasning 0-2 år, på 75% af dokumenterede udgifter, dog max 7.405 kr. pr. måned. (nærmere oplysninger fås hos Pladsanvisningen).

Se yderligere information om takster og betaling her.

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Børn og økonomi