Institutionstakster

Egenbetaling for perioden 1.1 2018 - 31.12 2018

Alder 1/1-dagtilbud, SFO og dagpleje 
(kroner)
3/4-dags
(kroner)
Klubber
fra 4. 
klasse
(kroner)
0 år 3.300 - -
1 år 3.300 - -
2 år 3.300 - -
3 år 2.190 1.750 -
4 år 2.190 1.750 -
5 år 2.190 1.750 -
6 år 1.510 - -
7 år 1.510 - -
8 år 1.510 - -
9 år 1.510 - 100
10 år 1.510 - 100
11 år - - 100
12 år - - 100
13 år - - 100/0*
14 år - - 0
  •  * Takst i ungdomsklubber, fra 7. klasse: 0 kroner pr. måned.
  • For børn under 2 år ydes der tilskud til privat børnepasning på 75% af de dokumenterede udgifter. Du kan dog højst få 7.698 kr pr. måned. Nærmere oplysninger fås hos Pladsanvisningen eller på kommunens hjemmeside
  • Der opkræves særskilt betaling for koloniophold.

Se yderligere information om takster og betaling her.

Institutionstakster

Egenbetaling for perioden 1.1 2019 - 31.12 2019

Alder 1/1-dags dagtilbud samt SFO
alle beløb i kroner 
 

Skoleklub
fra 4. klasse
alle beløb i kroner

Ung i Gladsaxe
fra 7. klasse
alle beløb i kroner
0 år 3.363 - -
1 år 3.363 - -
2 år 3.363 - -
3 år 2.042 - -
4 år 2.042 - -
5 år 2.042 - -
6 år 1.580 - -
7 år 1.580 - -
8 år 1.580 - -
9 år 1.580 105 -
10 år 1.580 105 -
11 år - 105 -
12 år - 105 -
13 år - 105 0
14 år - - 0
  • Der opkræves særskilt betaling for koloniophold.
  • For børn med bopæl i anden kommune vil taksten blive udregnet og opkrævet af bopælskommunen.
  • Der ydes tilskud til privat børnepasning 0-2 år, på 75% af dokumenterede udgifter, dog max 7.405 kr. pr. måned. (nærmere oplysninger fås hos Pladsanvisningen).

Se yderligere information om takster og betaling her.

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
pladsanvisningen@gladsaxe.dk

Børn og økonomi