Nedsat forældrebetaling

Du kan søge om fripladstilskud for dagtilbud til børn afhængig af husstandens aktuelle indtægt.

Fripladser

Efter ansøgning kan der bevilges fripladstilskud. For at være berettiget til fripladstilskud skal den årlige personlige husstandsindkomst i 2019 være under kr. 551.700. Der kan bevilges fuldt fripladstilskud, hvis husstandsindkomsten er under kr.177.601.

Er der mere end ét hjemmeboende barn under 18 år ydes der et fradrag med 7.000 kr. for hvert efterfølgende barn. Enlige modtager yderligere et fradrag på kr. 62.139.

Der bevilges ikke fripladstilskud til børn i private skolers pasningsordninger.

Børne- og Socialministeriets fripladsskala pr. 1.1.2019.

Du kan beregne og søge via Digital Pladsanvisning.

Personligt fremmøde

Vi kan hjælpe langt de fleste via selvbetjeningsløsninger, telefonisk eller via mail. Hvis vi vurderer, at det er en fordel at mødes, så aftaler vi et møde, som finder sted i Borgerservice på Gladsaxe Rådhus.

Når husstandens indtægt ændrer sig 

Hvis der bevilges fripladstilskud, skal pladsanvisningen orienteres, når husstandens indtægt ændrer sig. Der er pligt til at orientere pladsanvisningen om varige stigninger i indtægten i årets løb eller andre forhold, der har betydning for retten til friplads. 

Mere information om fripladstilskud

Reglerne for økonomisk friplads fremgår af BEK nr 1111 af 17/09/2015 og BEK nr 1633 af 18/12/2018

Nyheder

Se alle nyheder

Kontakt

Pladsanvisning

Rådhus Alle 5
2860 Søborg
Telefon: 39 57 64 00
Send digital post

Børn og økonomi