Miljø i børnehøjde

Når dit barn går i dagtilbud eller skole i Gladsaxe Kommune, møder det miljø og bæredygtighed i deres hverdag. Børn og unge skal have have handlekompetence, så de kan tage miljøbevidste valg, når de bliver voksne.

Dagtilbud og skoler arbejder med grønne handleplaner

Dagtilbud og skoler bidrager til Gladsaxe Kommunes CO2- og miljøplan i form af deres arbejde med grønne handleplaner, som er en del af deres årsplaner. I perioden 2013-2016 var de fælles temaer for dagtilbud: økologi, affald og energi.

Skoler og dagtilbud arbejder på hver deres måde med miljø og bæredygtighed. I dagplejen og vuggestuen er det natur og det sanselige, der er fokus på. I børnehaven og skolen arbejder børn og unge med mere abstrakte temaer, som energi, vandets kredsløb og økologisk produktion.

 

Affaldssortering i kommunale institutioner

Kommunens indsats for at få borgene til at sortere affald og forøge genanvendelsen er også i fuld gang i skoler, dagpleje og børnehuse. Du kan læse om forskellige måder at arbejde med affald på målrettret børn her.

 

 

Miljø i dagtilbud

Områdeinstitution Stengård

Område Stengård har valgt, at alle 4-årige skal arbejde med miljø. Her ser du et billede af miljøprojekt med genbrugspapir for de 4-årige i Børnehuset Østerlund

 

Områdeinstitution Søborg

I Områdeinstitution Søborg har alle børnehuse arbejdet med Projekt Miljøbørn.

 

 

 

 

 

 

Dagplejen

I Dagplejen Syd inviteres alle dagplejere til miljødage hvert år, hvor de helt små lærer at passe på dyr og planter.

 

 

 

 

 

 

 

Miljø i skoler

Klimamadkamp

I skolernes kantiner arbejdes der hver dag med økologi, madspild, årstidens råvarer og nu også klima.

 

 

I 2016 så læringsforløbet Klimamadkampen dagens lys. Det blev afsluttet med en stor finalekonkurrence mellem tre af kommunens skoler om at blive klimamadmestre.

Eleverne til klimamadkampen hepper på deres kokkehold.

 

 

 

 

 

 

Vinderretten af Klimamadkampen 2016 var: "Klima Kærlighed".

 

 

 

 

 

 

 

Klimamadkampen bød på smagsprøver, her græshopper, der senere blev stegt og serveret som snacks.

 

 

 

 

Grønne eksterne læringsmiljøer

Gladsaxe Kommune har i de grønne eksterne læringsmiljøer nogle fantastiske rammer og ressourcer for at arbejde med miljø, bæredygtighed, natur og sundhed også uden for dagtilbud og skoler, og der er flere forskellige måder, hvor I som forældre eller bedsteforældre kan støtte op om arbejdet med miljø og bæredygtighed.

Hvis I har lyst til at gå på opdagelse i den lokale natur, kan I låne naturrygsækken på kommunens biblioteker.

Hos grønt IDÉcenter kan I få gode råd om hvordan I øger antallet af dyre- og plantearter i jeres have eller gård og hvordan I køber en kompostbeholder til det grønne affald.

 

Børn og sundhed